Saopćenje Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, povodom prijetnji upućenih novinaru lista "Dnevni avaz", 01.11.2012.

Štampa

01.11.2012.

SAOPĆENJE ŽALBENE KOMISIJE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

povodom prijetnji upućenih novinaru lista Dnevni avaz

teško kršenje slobode medija i novinarskog izvještavanja

Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

najoštrije osuđuje vulgarne prijetnje i prijetnje smrću

koje su, putem telefonskih poziva, iz kabineta predsjednika FBiH,

suradnici predsjednika Federacije uputili novinaru lista Dnevni avaz

Vulgarnost, psovke i prijetnje smrću upućene novinaru zbog objavljenog teksta, za svaku su osudu. Ovo nisu samo prijetnje i vulgarnosti. Ovdje je riječ o bahatom odnosu predstavnika vlasti prema medijima, prema novinarima, a posredno i prema građanima koji, putem medija, dobijaju informacije.

Posebno zabrinjavajuće je da su se zastrašivači, tako bahato, s pozicije moći, najprimitivnijim i krajnje uredljivim i vulgarnim jezikom, bestidnim psovkama i na kraju otvorenom i jasno izrečenom prijetnjom smrću, bez oklijevanja novinaru predstavili punim imenima i prezimenima, naglašavajući da su iz ureda predsjednika Federacije BiH, g. Živka Budimira, znači, potpuno vjerujući da im njihova pozicija u visokoj državnoj instituciji daje za pravo da se tako ponašaju i reagiraju na objavljeni tekst.

Svako, pa i Predsjednik Federacije i njegovi uposlenici, imaju pravo tražiti objavu demantija i ispravki pogrešnih i neistinitih navoda u objavljenom medijskom izvještaju, davanjem protuargumenata i činjenica koje demantiraju pogrešne navode. Također, imaju pravo i tužiti medij ako je kleveta u pitanju, u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete.

Građani Bosne i Hercegovine znaju za to svoje pravo i koriste ga u civiliziranom, demokratskom duhu upućivanja žalbi, traženja objave ispravke, demantija ili izvinjenja, kada je greška napravljena.

Na žalost, uposlenici u uredu Predsjednika Federacije BiH, smatrali su da demokratski principi za njih ne važe i da iz ureda Predsjednika Federacije, s punim pravom mogu demonstrirati diktatorske metode gušenja slobode govora i slobode medija zastrašivanjem, bestidnim vulgarnim psovkama i prijetnjama da će novinara, ne „samo tužiti“, već će mu i “glavu otkinuti“.

Ovaj krajnje sramotan, uvredljiv i gnusan čin demostriranja moći i sile, vrhunac je kontinuiranog slijeda zastrašivanja novinara od strane određenih političkih stranaka i pojedinaca iz vlasti, gušenja slobode javne riječi i onemogućavanja medija u vršenju funkcije informiranja javnosti. To, na žalost, stavlja još jednu veliku crnu mrlju na ionako veoma usporenom putu ove države ka Europskoj Uniji.