Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini na PR Areni

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI NA PR ARENI

Prva Internacionalna studentska konferenciji o odnosima s javnošću

subota i nedelja, 17- 18. novembar 2012.

Hotel Holiday Inn, Sarajevo


CIM stručna savjetnica za medije u Vijeću za štampu u BiH, gdja Izabella Kurkowski predstaviće učesnicima PR Arene, prve internacionalne studentske konferencije o odnosima s javnošću, rad i projekte Vijeća za štampu u BiH, samoregulatornog tijela za štampane i online medije.

PR Arena će okupiti eminentne stručnjake iz oblasti PR-a, marketinga i medija i više od 400 studenata odnosa s javnošću iz šest zemalja regiona.

Gospođa Kurkowski će također govoriti o važnosti medijske samoregulacije sa akcentom na Žalbenu proceduru Vijeća za štampu u BiH, te o značaju poštovanja Kodeksa za štampu i online medije BiH. Član 12 - Reklamiranje i sponzorisanje – Kodeksa za štampane i online medije u BiH predviđa da: „Reklame, političke reklame i sponzorisani članci i dodaci moraju biti razdvojeni od uredničkog sadržaja i jasno označeni kao ono što jesu. Sponzorisani materijali moraju jasno ukazivati na izvor sponzorisanja.”

Novinarstvo i PR-a se sve više prožimaju i sve je teže u medijskom izvještavanju razlikovati novinarski od PR sadržaja, upozorava gdja Kurkowski.

“Treba napraviti jasnu granicu između novinarskog i PR teksta jer novinarstvo je u službi javnog interesa, a PR u službi klijenta i nije uvijek u interesu javnosti. Zbog toga treba jako dobro i vrlo pažljivo pratiti etičnost medijskog izvještavanja i poštovanje Kodeksa za štampu i online medije u BiH. Također, ako pogledamo praksu zemalja EU, vidjećemo da skoro polovina PR eksperata i stručnjaka i djelatnika u odnosima s javnošću dolazi iz novinarske profesije. Zbog toga je jako važno još tokom školovanja informisati studente i novinarstva i PR komunikacija o profesionalnim standardima izvještavanja i novinarskom kodeksu”, ocjenjuje gdja Kurkowski.

Uz gdju Kurkowski, učesnici na panelu Konferencije će biti i Cathie Burton iz Vijeća Evrope, Amela Odobašić iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH i Sue Folger iz Internewsa.

Učesnici Konferencije, studenti iz Maribora, Zagreba, Zadra, Dubrovnika, Podgorice, Beograda, Skoplja, Sarajeva dobiće mogućnost na PR Areni da razmjene iskustva i kontakte koji će im biti od koristi u nastavku njihovih karijera. Organizatori ovog događaja, Apriori komunikacije kao cilj Konferencije su postavili doprinos struci kroz edukaciju.