Jesmo li uistinu različiti? , Mostar 07. 12. 2012.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

organizuje konferenciju


„UZAJAMNO RAZUMIJEVANJE I TOLERANCIJA –
Budimo kritični prema optužbama, govoru mržnje i predrasudama“


Petak, 07. decembar/prosinac 2012.
Hotel Ero, Mostar


Kako postići uzajamno razumijevanje među religijskim zajednicama u BiH; ojačati poštovanje i zaštitu prava LGBT zajednice i marginalizovanih grupa kroz prihvatanje drugačijih onakvim kakvi jesu; kako osnažiti profesionalnost medijskog izvještavanja o manjinama u cilju prevencije govora mržnje u javnoj komunikaciji. Ovu su neka od pitanja i tema na koje će odgovore pružiti konferencija koju organizuje Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Vijećem Evrope-Ured u BiH.
Konferencija će okupiti predstavnike religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini, predstavnike LGBT zajednica u BiH, nevladine organizacije marginalizovanih grupa i manjina, urednike i novinare štampanih, online i elektronskih medija, Ombudsmena za ljudska prava u BiH i zvaničnike institucija BiH. 
Cilj konferencije je postići uzajamno poštovanje religijskih zajednica u BiH, naročito u dijelovima zemlje gdje pojedine vjerske zajednice čine većinu; poboljšati stanje i zaštititi ljudska prava manjina i LGBT zajednice kroz punu primjenu zakona o zaštiti manjina i LGBT zajednice; povećati profesionalno medijsko izvještavanje o manjinama kroz poštovanje etičkih pravila Kodeksa za štampane i online medije u BiH, te ojačati težnju ka balansiranom i objektivnom novinarstvu bez govora mržnje i huškanja.

Agendu Konferencije možete preuzeti ovdje.