Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održana sedma Škola medijske etike za studente novinarstva iz BiH

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI


  realizovalo


  SEDMU ŠKOLU MEDIJSKE ETIKE


  Sarajevo, 18-22. decembar/prosinac 2012.

  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu pohađanje Škole medijske etike priznao kao fakultetski izborni predmet za studente novinarstva, s vrijednošću od 6 ECTS bodova

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno je realizovalo Sedmu školu medijske etike za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine. Edukacija je održana u Sarajevu, hotel Bosnia, u periodu od 18. do 22. decembra /prosinca 2012. godine. Polaznici Sedme škole medijske etike su bili 34 studenta i studentice žurnalistike sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Banjaluka, Fakulteta političkih nauka Univerziteta Sarajevo, Fakulteta političkih nauka Univerziteta Istočno Sarajevo, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

  Tokom petodnevnog intenzivnog programa studenti su kroz interaktivnu nastavu koju su vodili stručni, renomirani predavači iz zemlje i Evrope, dobili nova znanja o medijskoj samoregulaciji i regulaciji, Kodeksu za štampu i online medije BiH kao temelju profesionalnog i etičkog izvještavanja, specifičnostima izvještavanja za različite vrste medija, uredničkoj odgovornosti sa akcentom na evropske standarde uređivanja nenovinarskih sadržaja i u kontekstu ekspanzije online medija, te važnosti promovisanja slobode govora i izražavanja u medijima, kao jednog od osnovnih ljudskih prava. Bila je ovo prilika za mlade ljude iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i da razmjene studentska i životna iskustva i uspostave nova prijateljstva. Posebno treba istaći da je studentima novinarstva Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu pohađanje Škole medijske etike priznato kao fakultetski izborni predmet i vrednovano sa 6 ECTS bodova.

  Sedmu školu medijske etike otvorili su g. Franz Kaufmann, Treći sekretar u odjelu za kulturu i službu sa javnošću Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH i Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH g-đa Ljiljana Zurovac.

  Vrijedan doprinos slobodi medija

  G. Kaufmann je podsjetio na egzaktne podatke koji svjedoče o pogoršanju stanja slobode medija u BiH u poslednjih nekoliko godina i u tom kontekstu istakao značaj Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH koja edukovanjem studenata, budućih novinara pruža moguća rješenja za poboljšanje situacije.

  -Škola medijske etike će vam dati vrijedne povode da razmišljate o važnosti slobode medija i poboljšanju stanja medijskih sloboda u vašoj zemlji. Od vas se očekuje da potaknete ljude na razmišljanje, da im ponudite nove ideje, budete most za nepoznate i neshvatljive teme koje su od interesa javnosti-kazao je g. Kaufmann obraćajući se studentima.

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH g-đa Ljiljana Zurovac, koja je tokom svih pet dana edukacije vodila polaznike kroz program i ponavljanje naučenih lekcija, vrlo iscrpno i znalački je izlagala na temu samoregulacije medija. Šta je samoregulacija medija, koje su njene prednosti u odnosu na medijsku regulaciju, kako Kodeks za štampu i online medije BiH štiti prava novinara, ali i pravo građana na tačnu, pravovremenu i objektivnu informaciju, šta je kleveta, kako Vijeće za štampu u BiH, kao jedino samoregulaciono tijelo za štampane i online medije u BiH obezbjeđuje građanima pravo da reaguju na netačno, neprofesionalni i manipulativno izvještavanje-ključne su teme i pitanja na koje su studenti dobili odgovore.

  O Kodeksu za uređivanje RTV programa je govorila g-đa Helena Mandić, pomoćnica direktora za emitiranje Regulatorne agencije za komunikacije BiH, dok je dr sc. Lejla Turčilo, prodekanica nastave na katedri za žurnalistiku Fakulteta političkih nauka u Sarajevu upoznala studente sa medijskom slikom u BiH. Isrcpno predavanje, praćeno konkretnim primjerima iz evropske prakse, održao je g. Flip Voets, ombudsman za medije i generalni sekretar Flamanskog Vijeća za štampu Belgije. G.Voets je upoznao studente sa radom i principima Alijanse nezavisnih vijeća za štampu Evrope-AIPCE koji garantuju ujednačene etičke standarde izvještavanja u Evropi. Kako se nositi sa komentarima anonimnih posjetilaca, kako uređivati nenovinarske sadržaje na web portalima i šta su ključne etičke dileme online medija-samo su neka od pitanja koja su izrodila bogatu diskusiju među studentima i brojna pitanja na koje su dobili kompetentne odgovore iz prve ruke.

  Lekcije kojih nema u udžbenicima

  Polaznici su imali rijetku priliku da od doajena bh.novinarstva g. Zorana Udovičića, predsjednika Media plan instituta, čuju zašto je etika važna za novinara, dok je g. Zekerijah Smajić, osnivač i direktor multimedijalnog servisa Sensservis otkrio studentima tajne agencijskog novinarstva u svjetlu novih tehnologija i svjetskih trendova koji od novinara traže cjeloživotno učenje i razvijanje vještina analitičkog promišljanja i obrade novinarskog sadržaja u sinergiji teksta, slike, zvučnog i video zapisa.

  Dr sc socijalna psihologinja Nada Ler-Sofronić, direktorica centra "Žena i društvo" i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH izlagala je na temu "Mediji i Rodna ravnopravnost", doc. dr Enes Osmančević, šef katedre za žurnalistiku na Filozofskom fakultetu u Tuzli je govorio o govoru mržnje u medijima i posljedicama, a g. Dario Novalić, vlasnik i gl. i odg. urednik magazina Start i portala startbih.info o iskustvima iz prakse, uredničkoj odgovornosti, vlasničkoj politici i konkurenciji medija. Pod geslom "Kako me oslovljavaš, tako me doživljavaš" polaznici škole su upoznati sa Kodeksom o načinu predstavljanja osoba sa invaliditetom u skladu sa UN Konvencijom /CRPD. G-gđa Binasa Goralija i g-đa Maida Agić iz udruženja "My Right Empowers People with disabilities" su vrlo slikovito ukazale studentima na najčešće novinarske greške u izvještavanju o osobama sa invaliditetom.

  Posebno atraktivno i potpuno novo saznanje studenti su dobili od g. Alexa Jagija iz Artflame Cyber Media, Belgija. Interdisciplinarni majstor multimedije, motivacijski trener i trener psihološke samopomoći je održao predavanje o moralu i etici u psihologiji društva. Kako funkcioniše želja za pripadnošću i istovremeno želja za slobodom, kako logikom i analitičkom mišlju razbiti šablone ili bar pokušati promjeniti ustaljene norme-neka su od pitanja na koje je odgovorio g. Alex Jagi. Poseban akcenat je stavljen na pripremu novinara za izvještavanje iz stranih područja.

  Veče za pamćenje, znanje za sva vremena

  Praktični dio nastave je podrazumijevao simulaciju rada Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH. Studenti su nakratko preuzeli ulogu predsjedavajućeg Žalbene komisije prof. dr Miodraga Živanovića, te kroz analizu žalbi građana na tekstove iz bh.štampe i online medija stekli neposredan uvid u slučajeve kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH. Organizovan je i kviz kroz koji je provjereno znanje stečeno tokom trajanja Škole, a do punog izražaja je došao takmičarski duh studenata.

  Kao i prethodnih godina, šlag na torti je bila svečana dodjela certifikata i gala zabavno veče uz muziku i ples. Sedma škola medijske etike je završena, ali će sasvim sigurno nastaviti da traje kroz uspomene svojih polaznika, i što je još važnije, kroz znanja koja će sutra prenositi svojim kolegama i primjenjivati u profesionalnom novinarskom radu.

  Finansiranje Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH je najvećim dijelom podržano od strane Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH, te od fondacije National Endowment for Democracy-NED i organizacije Civil Rights Defenders. Takođe, Škola je realizovana u duhu dobre saradnje sa šefovima katedri novinarstva Univerziteta/Sveučilišta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle i Banjaluke.

  Polaznici Sedme škole medijske etike za studente novinarstva iz BiH su bili:


  1. Danijela Pešević, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjaluci
  2.Maja Đajić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjaluci
  3.Goran Maksimović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjaluci
  4.Ivana Mirić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjaluci
  5. Danka Cvijić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjaluci
  6.Stefan Milojević, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjaluci
  7. Nataša Milojević, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjaluci
  8. Samra Vejzović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  9.Nihad Bojić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  10.Nermin Terzić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  11. Mubina Biščić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  12. Selma Alić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  13. Hasiba Šabić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  14. Milica Mitrović, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
  15.Tajma Tanović, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
  16.Snežana Ćurić, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
  17. Ilhana Boloban, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
  18. Smiljka Gordić, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
  19. Selma Repeša, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
  20.Boris Čović, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
  21.Sanela Mutapčić, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
  22. Darko Mandić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  23. Antonio Tokić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  24. Glorija Krišto, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  25.Marin Maleta, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  26. Katarina Ćutuk, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  27.Mate Lesko, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  28.Marko Matović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Istočno Sarajevo
  29. Jasmina Dizdarević, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo
  30. Emina Gasal, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo
  31. Nađa Čelebić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo
  32. Ljiljana Janjić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo
  33. Edina Velić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo
  34. Elma Nahić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.