Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Četvrti seminar za studente prava iz BiH, Sarajevo, 26-28. decembar/prosinac 2012. godine

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  organizuje

  ČETVRTI SEMINAR ZA STUDENTE PRAVA IZ BiH

  Europski standardi slobode medija i slobode govora

  i medijska legislativa u Bosni i Hercegovini

  Sarajevo, 26-28. decembra/prosinca 2012.


  Vijeće za štampu u BiH organizuje i ove godine, četvrti put zaredom, Seminar za studente prava iz BiH, u Sarajevu, od 26. do 28. decembra/prosinca 2012. godine. Seminar „Europski standardi slobode medija i slobode govora i medijska legislativa u Bosni i Hercegovini“ pruža studentima dodatna znanja o medijskom zakonodavstvu, samoregulaciji medija, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i o Preporukama Vijeća Europe o slobodi medijskog izvještavanja, istraživačkog novinarstva, slobodi političke debate i satire u medijima, a u cilju što boljeg razumijevanja slobode medija i slobode govora i praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete. Polaznici Seminara su studenti prava sa Univerziteta/Sveučilišta Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Istočno Sarajevo, Kiseljak, Zenica, Tuzla, Bihać i Travnik. Predavači su medijski i pravni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine.

  Vijeće za štampu u BiH redovno realizuje seminare za studente prava od 2009. godine. Zahvaljujući dobroj saradnji sa dekanima Pravnih fakulteta u BiH do sada su obrazovanje na seminarima Vijeća za štampu u BiH dobili 134 studenta i studentice prava iz BiH.

  Realizacija seminara za studente prava finansijski je najvećim dijelom podržana od Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH, te od fondacije National Endowment for Democracy-NED i organizacije Civil Rights Defenders.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.