Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan četvrti Seminar za studente prava iz BiH

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realiziralo

  ČETVRTI SEMINAR ZA STUDENTE PRAVA IZ BiH

  Europski standardi slobode medija i slobode govora i

  medijska legislativa u Bosni i Hercegovini

  Sarajevo, 26-28.decembar/prosinac 2012.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno je realiziralo još jednu u nizu svojih edukacionih aktivnosti u svjetlu jačanja svijesti o pravu građana na profesionalno medijsko izvještavanje. Seminar „Europski standardi slobode medija i slobode govora i medijska legislativa u Bosni i Hercegovini“ okupio je 47 studenata pravnih fakulteta iz Banjaluke, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Zenice, Istočnog Sarajeva, Mostara i Kiseljaka. Ovogodišnji, četvrti po redu seminar za studente prava iz BiH, održan je u Sarajevu, od 26-28. decembra/prosinca 2012. godine. Seminari za studente prava u organizaciji Vijeća za štampu u BiH omogućavaju studentima dodatna znanja o medijskom zakonodavstvu, samoregulaciji medija, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, a u cilju što boljeg razumijevanja slobode medija i slobode govora i praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete.

  Pravo na profesionalnu informaciju

  Šta je medijska samoregulacija, kako Vijeće za štampu u BiH, kao jedino samoregulaciono tijelo za štampane i online medije u zemlji, obezbjeđuje građanima pravo da reaguju na neprofesionalno medijsko izvještavanje, te zašto je važno obratiti se Vijeću za štampu u BiH i sprovesti medijaciju prije pokretanja sudskog postupka na osnovu Zakona o zaštiti od klevete - pitanja su na koje su studenti dobili odgovore na početku seminara. Bio je to odličan uvod u upoznavanje sa odredbama Kodeksa za štampu i online medije BiH, te otvaranje diskusije o načinu, rezultatima i razlikama između postupanja Vijeća za štampu u BiH po žalbi građana na neprofesionalno izvještavanje i sudskog procesuiranja tužbi za klevetu. Vijeće za štampu u BiH omogućava građanima brzo, besplatno i kompetentno posredovanje u ostvarivanju prava na profesionalno medijsko izvještavanje.

  G.Mladen Srdić, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH, i jedan od prvih sudija koji je postupao u slučajevima tužbe za klevetu u Bosni i Hercegovini, veoma iscrpno je objasnio šta suštinski znači dekriminalizacija klevete i kakva je praktična primjena Zakona o zaštiti od klevete u svjetlu primjene samoregulacije medija. Istaknuto je da je Bosna i Hercegovina prva od zemalja Zapadnog Balkana dekriminalizovala klevetu, ali sudska praksa kaska za gotovo idealnim zakonskim propisima, što se odražava i na slobodu govora i medija.

  Kako je moguće da u gotovo idealnom legislativnom okviru za rad medija i novinara Bosna i Hercegovina konstantno bilježi pad kvaliteta novinarstva i medijskih sloboda i slobode govora? Odgovor na ovo pitanje pruža „Izvještaj u sjeni za Bosnu i Hercegovinu“ koji je sačinjen na osnovu Indikatora Vijeća Europe za procjenu medijskih sloboda u zemljama članicama, a sa kojim je studente upoznala gđa Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/Udruge BH novinari.

  Doc. dr Enes Osmančević, šef Katedre za žurnalistiku na Filozofskom fakultetu u Tuzli i član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH izlagao je na temu govora mržnje u medijima i posljedicama takve komunikacije u javnom prostoru. Poseban osvrt je dat na ekspanziju online medija i komentara posjetilaca web portala koji krijući se iza anonimnosti šire govor mržnje. U tom smislu studenti su informisani o važnosti akcije „Niste nevidljivi“ koju sprovodi Vijeće za štampu u BiH u saradnji sa predstavnicima pravosuđa i policije.

  Potpuno nova saznanja

  Polaznici seminara su imali rijetku priliku da saznaju šta predviđa Kodeks o predstavljanju osoba sa invaliditetom u skladu sa UN Konvencijom. Predavanje na ovu temu su održale gđa Binasa Goralija, koordinatorica za BiH Udruženja „My Right - Empowers People with disabilities“ i gđa  Maida Agić, članica radne grupe za izradu Kodeksa. Posebno inspirativno predavanje je održao g. Alex Jagi, interdisciplinari majstor multimedije, motivacijski trener i trener psihološke samopomoći iz Artflame Cyber Media, Belgija. Kakve imperative pojedincu postavljaju moral i etika s jedne, te psihologija društva s druge strane; kako funkcionišu želja za pripadnošću i potreba za slobodom; te kako razvijanjem analitičke misli razbiti šablone - pitanja su na koje je odgovorio g. Alex Jagi.

  Uz nova saznanja, koja su potvrđena i dodjelom certifikata o uspješnom i aktivnom učešću na seminaru, polaznici su ostvarili i nova prijateljstva sa kolegama iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

  Vijeće za štampu u BiH redovno realizuje seminare za studente prava od 2009. godine. Zahvaljujući dobroj saradnji sa dekanima Pravnih fakulteta u BiH do sada su obrazovanje na seminarima Vijeća za štampu u BiH dobili 134 studenta i studentice prava iz BiH.

  Realizacija seminara za studente prava finansijski je najvećim dijelom podržana od Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH, te od fondacije National Endowment for Democracy-NED i organizacije Civil  Rights Defenders.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.