Studijska posjeta Vijeća za štampu u Moldaviji, Sarajevo, 15-19. januar/siječanj 2013. godine

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

organizuje edukativni program

“Regionalni dijalog i razmjena iskustava uspješne prakse medijske samoregulacije”

Studijska posjeta Vijeća za štampu u Moldaviji 

Sarajevo, 15-19. januar 2013. godine

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini ugostiće delegaciju Vijeća za štampu u Moldaviji, u Sarajevu, u period od 15. do 19.januara 2013. godine.Regionalni dijalog i razmjena iskustava uspješne prakse medijske samoregulacije” naziv je višednevnog edukativnog programa tokom kojeg će se gosti iz Moldavije upoznati sa radom Vijeća za štampu u BiH i praksom medijske samoregulacije u našoj zemlji.

Biće to prilika i za razmjenu iskustava, identifikovanje problema i zahtjeva koji se u eri novih medija postavljaju pred samoregulatorna tijela, te diskusiju o izazovima zaštite slobode govora i prava građana na profesionalnu informaciju u zemljama Jugoistočne Evrope.

Delegacija iz Moldavije, koja će brojati 11 članova, upoznaće se sa načinom rada Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, koja odlučuje o žalbama građana na neprofesionalno izvještavanje i primjenom profesionalnih standarda u izvještavanju štampe i online medija koji su propisani Kodeksom za štampu i online medije BiH.

Biće riječi i o primjeni Člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, preporukama Vijeća Evrope i standardima Alijanse Nezavisnih Vijeća za štampu Evrope.