Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan Okrugli sto "Borba protiv govora mržnje - samoregulacija, regulacija i praksa", Sarajevo, 29.11.2012. godine

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH

  realizovalo Okrugli sto

  „Borba protiv govora mržnje-samoregulacija, regulacija i praksa“

  Sarajevo, 29.11.2012.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno je realizovalo Okrugli sto «Borba protiv govora mržnje-samoregulacija, regulacija i praksa». Skup namijenjen novinarima i urednicima web portala je organizovan u okviru projekta Vijeća Evrope «Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini”, a s ciljem unaprijeđenja profesionalnih standarda izvještavanja u online medijima i što efikasnijeg administriranja komentara posjetilaca web portala kako bi se zaustavio govor mržnje.

  Šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH g-đa Mary-Ann Hennessey je otvarajući okrugli sto podsjetila na član 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji garantuje pravo na slobodu izražavanja, slobodu posjedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti, ali istovremeno propisuje i da korištenje ovih sloboda povlači za sobom dužnosti i odgovornosti.

  -Govor mržnje uvijek traži opravdanje u pravu na slobodu govora, ali govor mržnje nije sloboda govora-istakla je g-dja Hennessey.

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH g-dja Ljiljana Zurovac govorila je o odgovornosti urednika web portala u svjetlu poštovanja Kodeksa za štampu i online medije BiH, ali i standarda Alijanse nezavisnih vijeća za štampu Evrope-AIPCE.

  -Komentari anonimnih posjetilaca web portala nisu novinarski sadržaj i urednici web portala ne snose odgovornost za njih, ali je urednička obaveza ukloniti komentare koji sadrže govor mržnje, diskrimaciju i klevete. U ekstremnim slučajevima, urednička obaveza je i da sarađuje sa policijom i tužilaštvima na otkrivanju identiteta lica koja zloupotrebljavaju slobodu govora-istakla je g-dja Zurovac.

  Doc. dr Lejla Turčilo sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu smatra da suštinsko pitanje nije gdje povući granicu između govora mržnje i slobode govora, već ko povlači tu granicu.

  -Država, odnosno političke elite to ne treba da rade. Optimistična teza teoretičara Dena Gilmora da je masa pametnija od pojedinca i da će isključiti iz komunikacije one koji zloupotrebljavaju slobodu govora nije realna. Kao rješenje, dakle, ostaje medijska samoregulacija-zaključuje g- dja Turčilo.

  O samoregulaciji, regulaciji i praksi u borbi protiv govora mržnje u online medijima govorili su i prof. dr Miodrag Živanović, profesor filozofije na banjalučkom Filozofskom fakultetu i predsjedavajući Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, Dario Novalić, gl.i odg. urednik magazina Start i predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH i g-dja Nada Arsenić, sutkinja Okružnog privrednog suda u Doboju i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, dok je g-dja Asja Rokša Zubčević, rukovodilac sektora za audiovizuelne usluge i međunarodnu saradnju u emitovanju u RAK-u objasnila kriterijume za registraciju «Videa na zahtjev».

  Stručna i iscrpna izlaganja eminentnih predavača, praćena razmjenom iskustava kroz diskusiju učesnika, osnažila su saradnju predstavnika online medija i Vijeća za štampu u BiH, kao jedinog samoregulatornog tijela za štampane i online medije u zemlji, te trasirala put za nastavak zajedničke borbe protiv govora mržnje u javnoj komunikaciji.

  Okrugli sto je okupio 40 učesnika, uz novinare i urednike web portala i medijske eksperte, članove Žalbene komisije i Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, predstavnike Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) i Vijeća Evrope. Skup je održan u Sarajevu, 29. novembra.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.