Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Članovi Vijeća za štampu Moldavije posjetili Vijeće za štampu u BiH

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realiziralo edukativni program

  “Regionalni dijalog i razmjena iskustava uspješne prakse medijske samoregulacije”

  Članovi Vijeća za štampu Moldavije u studijskoj posjeti Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini

  Sarajevo, 15-19. januar 2013. godine

  Edukacijski program “Regionalni dijalog i razmjena iskustava uspješne prakse medijske samoregulacije“,koji je za svoje kolege iz Moldavije organizovalo Vijeće za štampu u BiH, u Sarajevu, od 15. do 19. januara 2013. godine, uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH,uspješno je realiziran. Delegacija Vijeća za štampu Moldavije se susrela sa predstavnicima Vijeća za štampu u BiH, članovima Žalbene komisije i Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, te predstavnicima medijskih i novinarskih organizacija i državnih institucija u našoj zemlji.

  Nova saznanja i iskustva, razmjenjena mišljenja i informacije o aktivnostima i načinima rada, problemima i izazovima sa kojima se susreću novinari, mediji i samoregulacijska tijela u zemljama Jugoistočne Evrope, učvršćena stara i uspostavljena nova prijateljstva - rezultati su višednevne studijske posjete kolega iz Moldavije Vijeću za štampu u BiH.

  Delegaciju iz Moldavije su predvodili gđa Ludmila Andronic, predsjedavajuća Vijeća za štampu Moldavije i g. Petru Macovei, Izvršni direktor Asocijacije nezavisnih medija Moldavije. Dobrodošlicu im je poželila gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

  - Posjeta je organizovana na vrhunskom nivou, s vrlo bogatim programom diskusija i susreta sa kompetentnim ljudima. Otkrili smo koje su sličnosti, a koje razlike u funkcionisanju dva Vijeća za štampu, te kako vaše Vijeće za štampu u BiH funkcioniše u multikulturnom i multietničkom društvu, kakvo je Bosna i Hercegovina. Bili smo na mnogim studijskim putovanjima, ali ovo je jedno od najboljih. I ne kažem to iz kurtoazije, već kao izraz istinskog uvažavanja aktivnosti Vijeća za štampu u BiH. Takođe smo vrlo impresionirani Sarajevom i ljudima-ocijenila je gđa Ludmila Andronic.

  Razmjena iskustava

  Aktivnosti Vijeća za štampu dvije zemlje, identifikacija profesionalnih problema u svakodnevnom radu, izazovi koji se otvaraju pred samoregulacijskim tijelima u zemljama Jugoistočne Evrope, odnosno zemljama novih demokratija, teme su kojima je otvoreno druženje članova Vijeća za štampu Moldavije i Vijeća za štampu u BiH.

  Kako se primjenjuju principi medijske samoregulacije i kakve su procedure postupanja po žalbama građana BiH i Moldavije na neprofesionalno medijsko izvještavanje pitanja su oko kojih se diskutovalo iscrpno i argumentovano, uz praktičnu demonstraciju rada Žalbenih komisija dva vijeća i analizu odluka po stvarnim žalbama građana dvije zemlje. Simulacija sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH i Vijeća za štampu Moldavije pokazala je svu osjetljivost i odgovornost sprovođenja postupka medijske samoregulacije i ostvarenja prava građana na istinu i zaštite slobode medija. Zaštita prava djece i manjina, diskriminacija i govor mržnje u medijskom izvještavanju, posebno u komentarima anonimnih posjetilaca web portala, te zaštita prava na privatnost-ključna su osjetljiva pitanja i zajednički problemi s kojima se nose i Vijeće za štampu Moldavije i Vijeće za štampu u BiH. Bilo je riječi i o primjeni Člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, preporukama Vijeća Evrope i standardima Alijanse Nezavisnih Vijeća za štampu Europe-AIPCE, kao dokumentima kojima se rukovode oba Vijeća za štampu u ostvarenju svoje misije.

  U cilju sticanja što jasnije i sveobuhvatnije slike o medijima, medijskoj samoregulaciji i regulaciji u BiH i bh. društveno - političkim okolnostima u kojima se ostvaruju rad Vijeća za štampu u BiH, pravo građana na profesionalnu informaciju, zaštita slobode medija i sloboda govora, delegacija iz Moldavije je posjetila nekoliko medijskih organizacija i državnih institucija.

  Bogat program studijskog boravka

  U Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH upriličen je radni sastanak sa g. Kemalom Huseinovićem, generalnim direktorom, gđom Asjom Rokša Zubčević, rukovodiocem Sektora za audio-vizuelne usluge i međunarodnu saradnju u emitovanju, g. Emirom Povlakićem, koordinatorom za dozvole i digitalizaciju i g. Jasminom Mušovićem, pomoćnikom direktora za monitoring i IT. Informacije o procedurama Regulatorne agencije za komunikacije BiH bile su izuzetno dragocjene za članove delegacije iz Moldavije s obzirom da Vijeće za štampu Moldavije ima mandat za samoregulaciju ne samo štampanih i online, već i elektronskih medija. U Parlamentarnoj skupštini BiH, gdje je članove Vijeća za štampu Moldavije ugostio g. Senad Šepić, član Parlamentarne skupštine BiH, diskutovalo se o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i odnosima medija i politički izabranih predstavnika građana. Razmjenjena su iskustva sa članovima Udruženja/Udruge BH novinari, koje je predvodila generalna tajnica gđa Borka Rudić, a o važnosti jačanja nezavisnih medija razmjenjena su mišljenja sa predstavnicima Internewsa, gđom Sue Folger, predsjednicom i gđom Vanjom Ibrahimbegović Tihak, eksperticom za institucionalni razvoj. Članovi Vijeća za štampu Moldavije su posjetili i Mediacentar Sarajevo gdje su se sastali sa gđom Ines Bamburać, izvršnom direktoricom.

  U delegaciji Vijeća za štampu Moldavije su bili: gđa Ludmila Andronic, predsjedavajuća Vijeća za štampu Moldavije, g. Petru Macovei, Izvršni direktor Asocijacije nezavisnih medija Moldavije, g. Tudor Iascenco, direktor dnevnih novina “Cuvantul”, gđa Maria Parfionova, direktorica Radia Gagauzia, gđa Georgeta Stepanov, dekanica Fakulteta novinarstva, Inga Burlacu, članica Vijeća za štampu Moldavije, g. Marian Pocaznoi, direktor Podvijeća za elektronske medije Moldavije, g. Dumitru Ciorici, član Vijeća za štampu Moldavije, gđa Olga Gututui, savjetnica u Parlamentarnoj komisiji Moldavije, gđa Elena Robu Popa, članica Vijeća za štampu Moldavije i gđa Liliana Ursu, prevodilac.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.