Robert Bosch Stiftung i Thomson Reuters edukativni program za novinare "Economic and Political Reporting from Southeast Europe"

Štampa

06.02.2013.

 

Poziv za edukativni program "Economic and Political Reporting from Southeast Europe"

 

Robert Bosch Stiftung i Thomson Reuters fondacija organizuju edukativni program "Economic and Political Reporting from Southeast Europe", za novinare iz zemalja Jugoistočne Evrope. Program podrazumijeva desetodnevne treninge u Londonu (13-27.april 2013.) i Berlinu (15-28. septembar 2013.). Predviđeno je učešće ukupno šesnaest novinara iz Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.

Rok za prijavu je 10. februar 2013. godine, a sve informacije o konkursnoj proceduri možete pronaći na linkovima fondacija Robert Bosch Stiftung i Thomson Reuters.