Sjednica Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, 11.02.2013.godine

Štampa
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH
 
Sarajevo, ponedjeljak, 11.02.2013. godine

Dvadeset treća sjednica Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH bit će održana u ponedjeljak, 11.02.2013. godine, u Sarajevu.