Seminar za predstavnike sudstva, tužilaštva i policije "Prevencija govora mržnje i registracija web portala", Teslić, 06. april 2013. godine

Štampa

  

 

 

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

organizuje

Seminar za predstavnike sudstva, tužilaštva i policije

„Prevencija govora mržnje i registracija web portala“

Teslić, 06. april /travanj 2013.

 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje Seminar za predstavnike sudstva, tužilaštva i policije „Prevencija govora mržnje i registracija web portala“, u Tesliću, 06. aprila/travnja 2013. godine. Seminar se realizuje u okviru projekta Vijeća Evrope u BiH  „Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini“. 

Predstojeći događaj je nastavak prošlogodišnjih okupljanja predstavnika pravosuđa, policije i medija tokom kojih je govoreno o opasnostima širenja govora mržnje u medijima, kao zloupotrebi slobode govora, i načinima na koji se može prevenirati, sudski procesuirati i sankcionisati govor mržnje, naročito u online medijima. Ključne teme ovaj put su „Zaštita podataka i javni interes“, u kontekstu transparentnosti sudskih odluka i javnog interesa kao osnovne ideje vodilje u radu i pravosuđa i medija, o čemu će govoriti g. Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, gđa Erna Mačkić, glavna i odgovorna urednica BIRN BiH, gđa Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja /Udruge BH novinari i g-đica Sumeja Tulić, projekt koordinatorica organizacije Civil Right Defenders za BiH, Srbiju i Crnu Goru.

O potrebi, mogućnostima i preprekama registracije web portala u BiH, kao jednog od mogućih načina prevencije govora mržnje u online komunikaciji govoriće g. Danijel Senkić, glavni i odgovorni urednik portala dosije.ba, te g. Esmin Berhamović, šef Odjela za IKT Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Biće riječi i o jeziku mržnje, politizaciji zakona i prava na slobodu izražavanja, uz prezentaciju Pregleda rezultata istraživanja jezika mržnje u medijima tokom 2012. godine.

Cilj predstojećeg Seminara„Prevencija govora mržnje i registracija web portala“ je unaprjeđenje saradnjeizmeđu pravosudnih institucija, policije, medija i Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, kao jedinog samoregulatornog tijela za štampane i online medije u zemlji, kako bi se zaustavio govor mržnje u javnoj komunikaciji, posebno u komentarima posjetilaca web portala u BiH. Namjera nam je da se kroz sagledavanje aktuelnog stanja i konstruktivnu diskusiju identifikuju zakoni koje treba izmijeniti i dopuniti, s ciljem što efikasnije zaštite prava građana na slobodu govora, tačno i fer izvještavanje i zaštite građana od klevete, diskriminacije i govora mržnje. 

Učesnici predstojećeg Seminara pored predstavnika pravosuđa, policije i medija, biće medijski eksperti, članovi Žalbene komisije i Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, članovi Udruženja /Udruge BH novinari, predstavnici Vijeća Evrope, Regulatorne agencije za komunikacije BiH i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH.