Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan seminar za predstavnike pravosuđa i policije "Prevencija govora mržnje i registracija web portala", Teslić, 06.04.2013.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realizovalo

  Seminar za predstavnike sudstva, tužilaštva i policije

  „Prevencija govora mržnje i registracija web portala“

  Teslić, 06.04.2013.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno je realizovalo Seminar za predstavnike pravosuđa i policije „Prevencija govora mržnje i registracija web portala“. Skup koji je održan u Tesliću, 06. 04. 2013. godine, organizovan je u okviru projekta Vijeća Evrope „Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini“. Seminaru je prisustvovao respektabilan broj od 47 učesnika; uz sudije i tužioce iz pravosudnih organa iz svih dijelova BiH, te predstavnike policije i bezbjednosnih agencija, pozivu za učešće su se odazvali i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), Vijeća Evrope, Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, institucije Ombudsmena BiH, članovi Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, Udruženja / Udruge BH novinari, medijski eksperti, novinari i urednici online medija. Moderatorica  susreta je bila gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

  U kojoj mjeri i na koji način Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o zaštiti ličnih podataka obezbjeđuju transparentnost sudskih odluka u cilju rada u interesu javnosti i pravosuđa i medija; kakvi su rezultati tužilačkog i sudskog procesuiranja i sankcionisanja govora mržnje u javnoj komunikaciji; te da li je registracija online medija rješenje za prevenciju govora mržnje u komentarima posjetilaca web portala i jačanje profesionalne odgovornosti novinara i urednika – ključna su pitanja na koje su odgovore ponudili učesnici Seminara.

  Samoregulacija medija u funkciji borbe protiv govora mržnje

   

  –Učinkovito pravosuđe i policijske agencije najbolji su mehanizam borbe protiv govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje – poručila je otvarajući skup gđa Mary – Ann Henessey, šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH.

  Gđa Henessy je istakla i da je jačanje samoregulacije medija jedan od ključnih načina za implementaciju standarda Vijeća Evrope u borbi protiv govora mržnje u javnoj komunikaciji.

  O transparentnosti sudskih odluka, primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i obavezama koje propisuje Zakon o zaštiti ličnih podataka govorili su generalna tajnica Udruženja /Udruge BH novinari gđa Borka Rudić, glavna i odgovorna urednica BIRN BiH gđa Erna Mačkić i g. Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

  – Medijskoj zajednici je jako važno da raspolaže podacima iz sudova o tužbama protiv medija kako bismo utvrdili adekvatne pravce dodatne edukacije novinara u cilju smanjenja broja tužbi za klevetu. Takođe, u BiH imamo problem sa sprovođenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama, odnosno sa proglašavanjem informacija tajnim bez prethodno sprovedenog testa javnog interesa. Smatram da informacija kao javno dobro pripada svim građanima, pa i novinarima – ocijenila je gđa Rudić.

  Postojeća praksa zaštite podataka iz sudskih spisa i presuda, do razmjera gotovo potpune anonimizacije, otežava i u velikoj mjeri obesmišljava profesionalno novinarsko izvještavanje o sudskim procesima, upozorila je gđa Mačkić, dok je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH g. Kovačević apostrofirao obavezu korišćenja ličnih podataka isključivo u svrhe za koje se i traže. Sudije i tužioci su izrazili spremnost za saradnju sa medijskom zajednicom u cilju profesionalnog, blagovremenog izvještavanja o radu pravosuđa, ali ne na štetu pravosudnih postupaka, koju može izazvati, kako su istakli, neselektivna i preuranjena objava podataka.

  Registracija portala donosi odgovornost

   

  U BiH ne postoji zakonska obaveza registracije web portala, a upravo je to jedan od načina prevencije govora mržnje u online komunikaciji, smatra glavni i odgovorni urednik portala dosije.ba g. Danijel Senkić.

  – Registracija donosi odgovornost! U rješenju kojim je portal dosije.ba upisan u Registar javnih medija u BiH jasno stoje naše obaveze i odgovornosti. Smatram da je neophodno zakonski definisati da su komentari posjetilaca web portala sadržaj portala za koji odgovornost snosi urednik – kazao je g. Senkić.

  Predstavnici VSTV, šef Odjela za IKT g. Esmin Berhamović i njegove kolege gđa Samira Salihbegović i g. Edin Bičo predstavili su pravosudni portal pravosudje.ba i mogućnosti pristupa informacijama koje ovaj portal nudi.

  Na Seminaru je predstavljen i Pregled rezultata istraživanja jezika mržnje u medijima tokom 2012. godine, te Analiza govora mržnje po odlukama Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH i Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

  Seminar „Prevencija govora mržnje i registracija web portala“ bio je nastavak prošlogodišnjih okupljanja predstavnika pravosuđa, policije i medija tokom kojih je otvoren dijalog o opasnostima širenja govora mržnje u medijima, kao zloupotrebi slobode govora, i načinima na koji se može prevenirati, sudski procesuirati i sankcionisati govor mržnje, naročito u online medijima. Skup u Tesliću je unaprijedio i ojačao dosadašnju uspješnu saradnju između pravosudnih institucija, policije, medija i Vijeća za štampu u BiH, kao jedinog samoregulatornog tijela za štampane i online medije, u borbi protiv govora mržnje u javnoj komunikaciji.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.