Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar „Protiv diskriminacije“, za predstavnike lokalnih timova Omladinske novinske asocijacije u BiH iz 30 bh. gradova, Sarajevo, 13-14.04.2013.


  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI i HERCEGOVINI

  u suradnji sa organizacijom

  MY RIGHT EMPOWERS PEOPLE WITH DISABILITIES

  organizuje

  Seminar za predstavnike lokalnih timova Omladinske novinske asocijacije u BiH, ONAuBiH

  „PROTIV DISKRIMINACIJE“

  Sarajevo, 13. i 14. aprila/travnja 2013.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa organizacijom My Right Empowers People with Disabilities, organizuje Seminar za predstavnike lokalnih timova Omladinske novinske asocijacije u BiH - „PROTIV DISKRIMINACIJE“, u Sarajevu, 13. i 14. aprila/travnja 2013. godine. Seminar će okupiti mlade ljude iz cijele zemlje, studente i srednjoškolce iz 30 gradova BiH.

  Cilj Seminara „Protiv diskriminacije“ je borba protiv diskriminacije i predrasuda prema drugom i drugačijem, motiviranje mladih ljudi za aktivnu borbu protiv govora mržnje u javnoj komunikaciji i reagiranju na diskriminatorsku retoriku u medijima i javnom diskursu, te unaprijeđenje znanja o osnovama komunikacije sa sobama sa invaliditetom.

  U programu Seminara su predavanja o principima samoregulacije medija, načinima ostvarenja prava na istinito, profesionalno i pravovremeno medijsko izvještavanje, žalbena procedura Vijeća za štampu BiH i Kodeks za štampu i online medije BiH, i Personalna motivacija za aktivizam i vođenje grupe. Poseban dio programa posvećen je pravima osoba sa invaliditetom, primjerima diskriminacije i Kodeksu o predstavljanju osoba sa invaliditetom u medijima.

  Na kraju Seminara, učesnici će precizirati plan za realizaciju predstojeće velike Javne kampanje, koja je planirana da se održi u 30 gradova BiH, 3. maja/svibnja 2013. na Svjetski Dan Slobode Medija.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.