Peti trening za reportere radio emisije "Vaš glas u medijima - ZOOM", Konjic, 08-11.08.2013.

Štampa

07.08.2013.

 

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH

organizuje

PETI TRENING

ZA REPORTERE RADIO EMISIJE „VAŠ GLAS U MEDIJIMA – ZOOM“

Ovaj je trening podržan od Robert Bosch fondacije

Konjic, 08 – 11. avgust/kolovoz 2013.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje peti Trening za reportere Radio emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“. Trening će se održati u Konjicu,  u periodu 08 – 11. avgust/kolovoz 2013. godine. Reporteri Radio emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“ su mladi novinari i studenti novinarstva iz različitih dijelova BiH, bivši polaznici Škole medijske etike i drugih edukativnih programa Vijeća za štampu u BiH.

Treningu će prisustvovati 11 reportera iz Mostara, Sarajeva, Rudog, Banja Luke, Prijedora i Istočnog Sarajeva. Program ove edukacije sadržava govornu kulturu i govorne vježbe, radio-intervju, tehnike vođenja emisije i teničku obuku digitalne montaže.

„Vaš glas u medijima – ZOOM“, 15-minutna emisija o medijima i novinarima, samoregulaciji medija, ljudskim pravima, profesionalnom i odgovornom novinarstvu i građanima, o pravu građana na istinitu i pravovremenu infromaciju, emituje se jednom sedmično, na različitim radio stanicama u BiH, i putem interneta.

Sve do sada emitovane emisije mogu se poslušati na Facebook stranici Vijeća za štampu u BiH  http://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH i Edukativnom portalu www.edukacija.vzs.ba.

Emisija je podržana od Fondacije Robert Bosch, Civil Rights Defenders, National Endowment for Democracy i Ambasade SR Njemačke u BiH.