Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  "Sudstvo i samoregulacija medija", Sarajevo, 28.09.2013.godine

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  organizuje seminar za predstavnike sudstva

   

  „SUDSTVO I SAMOREGULACIJA MEDIJA“
  Član 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

   

  Sarajevo, 28. septembar/rujan 2013. godine
  Specijalni gost predavač – gđa Nani Jansen, Viši pravni savjetnik Media Legal Defence Intiative iz Londona

   

  Vijeće za štampu u BiH organizuje Seminar za predstavnike sudstva „Sudstvo i samoregulacija medija - Član 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda“, u Sarajevu, 28. septembra / rujna 2013. godine. Seminar se realizuje u okviru projekta Vijeća Europe u BiH „Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini“.

  Predstojeći seminar je nastavak dijaloga o sudskim odlukama po tužbama na medije i novinare i načinima na koje se može sudski procesuirati i sankcionisati govor mržnje u medijima, kao zloupotreba slobode govora. Ključna tema ovaj put je primjena Člana 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

  Bosna i Hercegovina je ratifikovala Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, čime je njena primjena postala obavezujuća za sve institucije i grane vlasti. Takođe, Bosna i Hercegovina je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je dekriminalizovala klevetu. Međutim, pred bh. sudstvom i medijskom zajednicom još uvijek stoji izazov ujednačavanja sudske prakse u primjeni Zakona o zaštiti od klevete, usklađivanje domaće sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava u Strazburu, te dosljedne primjene Zakona o zaštiti od klevete uz obavezno poštovanje Člana 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji garantuje slobodu izražavanja.

  Stoga će Seminar „Sudstvo i samoregulacija medija“ ponuditi dijalog i nova saznanja o praksi Europskog suda za ljudska prava u Strazburu i primjeni Člana 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, o čemu će govoriti gđa Nani Jansen, Viši pravni savjetnik Media Legal Defence Intiative iz Londona. Biće riječi i o bh.praksi primjene Zakona o zaštiti od klevete, sa akcentom na Član 8 Zakona o zaštiti od klevete, koji predviđa da se prije obraćanja sudu iscrpe mogućnosti medijske samoregulacije, te iskustvima bh.medija sa tužbama i sudskim procesima po osnovu klevete.

  Učesnici Seminara će biti predstavnici bh. sudstva i medija, medijski i pravni ekperti, aktivisti za ljudska prava, članovi Žalbene komisije i Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, predstavnici Vijeća Europe.

  Cilj predstojećeg seminara je unaprijeđenje saradnje između sudskih institucija, medija i Vijeća za štampu u BiH, kao jedinog samoregulatornog tijela za štampane i online medije u zemlji, kako bi se ojačalo razumijevanje značaja slobode medija i unaprijedila svakodnevna sudska praksa primjene Zakona o zaštiti od klevete.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.