"Sudstvo i samoregulacija medija", Sarajevo, 28.09.2013.godine

Štampa
VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
organizuje seminar za predstavnike sudstva

 

„SUDSTVO I SAMOREGULACIJA MEDIJA“
Član 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

 

Sarajevo, 28. septembar/rujan 2013. godine
Specijalni gost predavač – gđa Nani Jansen, Viši pravni savjetnik Media Legal Defence Intiative iz Londona

 

Vijeće za štampu u BiH organizuje Seminar za predstavnike sudstva „Sudstvo i samoregulacija medija - Član 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda“, u Sarajevu, 28. septembra / rujna 2013. godine. Seminar se realizuje u okviru projekta Vijeća Europe u BiH „Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini“.

Predstojeći seminar je nastavak dijaloga o sudskim odlukama po tužbama na medije i novinare i načinima na koje se može sudski procesuirati i sankcionisati govor mržnje u medijima, kao zloupotreba slobode govora. Ključna tema ovaj put je primjena Člana 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Bosna i Hercegovina je ratifikovala Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, čime je njena primjena postala obavezujuća za sve institucije i grane vlasti. Takođe, Bosna i Hercegovina je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je dekriminalizovala klevetu. Međutim, pred bh. sudstvom i medijskom zajednicom još uvijek stoji izazov ujednačavanja sudske prakse u primjeni Zakona o zaštiti od klevete, usklađivanje domaće sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava u Strazburu, te dosljedne primjene Zakona o zaštiti od klevete uz obavezno poštovanje Člana 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji garantuje slobodu izražavanja.

Stoga će Seminar „Sudstvo i samoregulacija medija“ ponuditi dijalog i nova saznanja o praksi Europskog suda za ljudska prava u Strazburu i primjeni Člana 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, o čemu će govoriti gđa Nani Jansen, Viši pravni savjetnik Media Legal Defence Intiative iz Londona. Biće riječi i o bh.praksi primjene Zakona o zaštiti od klevete, sa akcentom na Član 8 Zakona o zaštiti od klevete, koji predviđa da se prije obraćanja sudu iscrpe mogućnosti medijske samoregulacije, te iskustvima bh.medija sa tužbama i sudskim procesima po osnovu klevete.

Učesnici Seminara će biti predstavnici bh. sudstva i medija, medijski i pravni ekperti, aktivisti za ljudska prava, članovi Žalbene komisije i Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, predstavnici Vijeća Europe.

Cilj predstojećeg seminara je unaprijeđenje saradnje između sudskih institucija, medija i Vijeća za štampu u BiH, kao jedinog samoregulatornog tijela za štampane i online medije u zemlji, kako bi se ojačalo razumijevanje značaja slobode medija i unaprijedila svakodnevna sudska praksa primjene Zakona o zaštiti od klevete.