Saopštenje povodom objave video spota uoči održavanja popisa stanovništva, 10.09.2013.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

povodom objave video spota uoči održavanja popisa stanovništva u BiH

 

Izjašnjavanje građana Bosne i Hercegovine na predstojećem popisu stanovništva je isključivo privatna i intimna stvar svakog pojedinca i niko nema pravo da na bilo kakav način utiče na opredeljenje osobe i da vrši pritisak na osobu sugerirajući kako će se izjasniti, pogotovu koristeći djecu u tu svrhu, saopštila je Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH gđa Ljiljana Zurovac povodom objave video spota kojim se građanima sugeriše kako da se izjasne na predstojećem popisu stanovništva, a u kome su glavni akteri maloljetna djeca.
- Ovdje je u pitanju zloupotreba djece u propagandno-političke svrhe, i time je drastično prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH, Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika, kao i Konvencija o pravima djeteta –saopštila je Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

Press clipping medijskih objava povodom saopštenja Vijeća za štampu u BiH možete pročitati ovdje.