Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, Sarajevo, 27.09.2013. godine

  55. SJEDNICA ŽALBENE KOMISIJE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

  Sarajevo, 27. septembar/rujan 2013. godine

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održat će u petak, 27. septembra/rujna 2013. godine pedeset petu sjednicu na kojoj će biti razmotrene žalbe građana na pisanje štampe i on-line medija, pristigle u periodu od juna do septembra 2013. godine.

  Sjednici će prisustvovati članovi Žalbene komisije: prof. dr Miodrag Živanović, doc. dr Enes Osmančević, sutkinja Nada Arsenić, advokat Dražen Zubak, novinar Faruk Borić, urednik Fuad Kovačević i advokatica Nada Dalipagić.

  Vijeće za štampu u BiH u 2013. godini zaprimilo je ukupno stotinu i dvadeset četiri (124) žalbe građana na pisanje štampe i on-line medija.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.