Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Treća konferencija o medijima u Jugoistočnoj Evropi, Tirana, 18-20.09.2013.

  Treća konferencija o medijima u jugoistočnoj Evropi

  Tirana, 18 - 20. septembar/rujan 2013.

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH panelistica na temu „Samoregulacija“


  Samoregulacija štampe i online medija ostaje prioritetan mehanizam za zaštitu slobode izražavanja i važan garant slobode medija. Samoregulacijski standardi, kako za štampane tako i za online medije, moraju se razvijati i primjenjivati od strane nezavisnih samoregulatornih tijela i samih novinara i medija, bez uplitanja državnih vlasti i institucija, poručeno je sa Treće konferencije o medijima u jugoistočnoj Evropi, koju je organizovao OSCE Ured za slobodu medija.

  Na konferenciji koja je održana u Tirani, od 18 – 20. septembra 2013. godine, a koja je okupila više od 180 novinara, predstavnika civilnog društva, državnih vlasti i akademske zajednice iz regiona jugoistočne Evrope, te međunarodnih eksperata, učestvovala je i Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH gđa Ljiljana Zurovac. Gđa Zurovac je u okviru zvaničnog dijela konferencijskog programa imala zapaženo izlaganje na temu samoregulacije medija i uspješne prakse Vijeća za štampu u BiH.

  Na programu Treće konferencije o medijima u jugoistočnoj Evropi bili su i paneli na teme: Zakonodavstvo – na papiru i u praksi; Sloboda na internetu;  Transparentnost u medijima; Sigurnost novinara; Budućnost istraživačkog novinarstva; Pristup informacijama; Oglašavanje kao sredstvo uticaja na uređivačku politiku; Javno emitovanje: Javni emiteri, regulatori i prelazak na digitalno emitovanje. Diskutovano je o važnosti primjene principa slobode medija na sve oblike novinarstva, kako profesionalnog, tako i građanskog. Zaključeno je da internet mora ostati otvoreni forum za slobodu govora i izražavanja, a vlasti se trebaju suzdržati od pretjerane regulacije online sadržaja i web stranica. Sa konferencije je takođe upućen poziv da se zakonski definiše pravo na slobodan pristup informacijama u skladu sa OSCE standardima i uz efikasne mehanizme za ulaganje žalbi nezavisnim tijelima. Ocjenjeno je da marketinško oglašavanje javnih preduzeća mora biti transparentno kako se ne bi koristilo kao sredstvo pritiska na medije, te da regulatori javnih servisa moraju biti oslobođeni političkog pritiska, kako bi se stekli uslovi za kreiranje pluralističke medijske scene.

  „Sloboda medija u jugoistočnoj Evropi se pogoršava. Mnogi problemi se ne rješavaju, mnoga pitanja još čekaju odgovore. Javni servisi se nisu u potpunosti reformisali, nezavisnost regulatora je ugrožena ili nedovoljno garantovana, digitalizacija elektronskih medija kasni ugrožavajući medijski pluralizam, a sigurnost novinara je ugrožena“, ocijenila je OSCE predstavnica za slobodu medija gđa Dunja Mijatović.
  „ Ako se situacija ne popravi, sloboda i demokratija će biti dovedeni u pitanje“, upozorila je Mijatović ističući da je bezbjednost novinara gorući problem.
  "Nasilje, uznemiravanje i zastrašivanje novinara su napad na samu demokratiju“, naglasila je predstavnica OSCE-a za slobodu medija.

  Konferencija o medijima u Jugoistočnoj Evropi je događaj koji se organizuje svake godine s ciljem održavanja dijaloga o aktuelnim pitanjima, problemima i izazovima sa kojima se suočava sloboda medija u zemljama jugoistočne Evrope.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.