Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Info Meetings, Bihać 31.10.2013. i Banja Luka, 01.11.2013.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
   
  organizuje
   
  INFO MEETINGS

  Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH
  Žalbena procedura Regulatorne agencije za komunikacije BiH
   
  Bihać, 31. oktobar/listopad 2013. godine
  Banja Luka, 01. novembar/studeni 2013. godine
   

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje Info meetings na temu „Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH“ i „Žalbena procedura Regulatorne agencije za komunikacije BiH“, u Bihaću, 31. oktobra/listopada i Banja Luci 01. novembra/studenog 2013. godine. Info sastanci se organizuju u okviru projekta Vijeća Europe u BiH „Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini“, a okupiće predstavnike nevladinog sektora, udruženja građana, omladinskih organizacija i medija.
  Javnost ima pravo na tačno i profesionalno medijsko izvještavanje. Javnost ima pravo na istinu. Kako uložiti žalbu na netačno, manipulativno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija; kako podnijeti prigovor na kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH; žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH kao pravo na istinito izvještavanje, objavu demantija, reagiranja, ispravke ili izvinjenja, te mehanizam zaštite medija od sudskih tužbi za klevetu; kako se boriti protiv govora mržnje u medijima, šta predviđaju odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija Regulatorne agencije za komunikacije BiH – pitanja su na koje će odgovore pružiti predstojeći Info sastanci.
  Aktivna uloga građana i javnosti u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne sadržaje u medijima građani zajedno sa novinarima i samoregulacijskim i regulacijskim tijelima učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informisanja, slobodu govora i izražavanja i svoje pravo na istinu.
  Cilj predstojećih događaja u Bihaću i Banja Luci je sticanje saznanja o pravu građana na istinito informisanje i pravu na ulaganje žalbi na neprofesionalno medijsko izvještavanje, jačanje profesionalnih standarda izvještavanja medija u BiH, te unaprijeđenje saradnje između Vijeća za štampu u BiH, kao samoregulacijskog tijela za štampane i online medije i građana BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.