Info Meetings, Bihać 31.10.2013. i Banja Luka, 01.11.2013.

Štampa
VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
 
organizuje
 
INFO MEETINGS

Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH
Žalbena procedura Regulatorne agencije za komunikacije BiH
 
Bihać, 31. oktobar/listopad 2013. godine
Banja Luka, 01. novembar/studeni 2013. godine
 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje Info meetings na temu „Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH“ i „Žalbena procedura Regulatorne agencije za komunikacije BiH“, u Bihaću, 31. oktobra/listopada i Banja Luci 01. novembra/studenog 2013. godine. Info sastanci se organizuju u okviru projekta Vijeća Europe u BiH „Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini“, a okupiće predstavnike nevladinog sektora, udruženja građana, omladinskih organizacija i medija.
Javnost ima pravo na tačno i profesionalno medijsko izvještavanje. Javnost ima pravo na istinu. Kako uložiti žalbu na netačno, manipulativno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija; kako podnijeti prigovor na kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH; žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH kao pravo na istinito izvještavanje, objavu demantija, reagiranja, ispravke ili izvinjenja, te mehanizam zaštite medija od sudskih tužbi za klevetu; kako se boriti protiv govora mržnje u medijima, šta predviđaju odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija Regulatorne agencije za komunikacije BiH – pitanja su na koje će odgovore pružiti predstojeći Info sastanci.
Aktivna uloga građana i javnosti u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne sadržaje u medijima građani zajedno sa novinarima i samoregulacijskim i regulacijskim tijelima učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informisanja, slobodu govora i izražavanja i svoje pravo na istinu.
Cilj predstojećih događaja u Bihaću i Banja Luci je sticanje saznanja o pravu građana na istinito informisanje i pravu na ulaganje žalbi na neprofesionalno medijsko izvještavanje, jačanje profesionalnih standarda izvještavanja medija u BiH, te unaprijeđenje saradnje između Vijeća za štampu u BiH, kao samoregulacijskog tijela za štampane i online medije i građana BiH.