Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan Info sastanak, Bihać , 31.10.2013. i Banja Luka, 01.11.2013.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  realizovalo

  INFO SASTANAK

  Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH
  Žalbena procedura Regulatorne agencije za komunikacije BiH


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno je realizovalo Info sastanak na temu „Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH“ i „Žalbena procedura Regulatorne agencije za komunikacije BiH“. Događaji su održani  u Bihaću, 31.oktobra /listopada i u Banja Luci, 01.novembra/studenog 2013. godine, a organizovani su u okviru projekta Vijeća Europe „Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini“.Info sastanci u Bihaću i Banja Luci su okupili predstavnike nevladinog sektora, udruženja građana, predstavnike medija, mlade aktiviste za ljudska prava, studente i srednjoškolce.

  Kako uložiti žalbu na netačno, manipulativno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija; kako se upućivanjem žalbi na kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH građani bore za svoje pravo na istinito informisanje, a mediji štite od sudskih tužbi za klevetu; šta predviđaju odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija Regulatorne agencije za komunikacije BiH; zašto je i koliko opasan govor mržnje u medijima i kako se protiv njega boriti – ključna su pitanja i teme o kojima su učesnici Info sastanaka informisani i o kojima se diskutovalo.

  O samoregulaciji i regulaciji medija u Bosni i Hercegovini, Žalbenim procedurama Vijeća za štampu u BiH i Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Kodeksu za štampu i online medije BiH,  Kodeksu o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, govoru mržnje kao zloupotrebi slobode govora i europskim standardima slobode izražavanja govorili su gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Maida Bahto Kestendžić, projekt asistentica za žalbe Vijeća za štampu u BiH, gđa Azra Maslo, službenica za žalbe Regulatorne agencije za komunikacije BiH, g. Enes Osmančević, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli i član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH i g. Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i predsjedavajući Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.

  Cilj Info sastanaka održanih u Bihaću i Banja Luci bilo je informisanje javnosti o pravu građana na istinito  informisanje i pravu na ulaganje žalbi na neprofesionalno medijsko izvještavanje, te jačanje profesionalnih standarda izvještavanja medija u BiH.

  Press clipping medijskih objava povodom održanih sastanaka možete pročitati ovdje.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.