Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Uspješno realizovana Javna kampanja "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu"

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realizovalo

  Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“

  08.novembar/studeni 2013. godine

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH), uspješno realizovalo Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“, 08.novembra/studenog, u 21 gradu u Bosni i Hercegovini - Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Bratunac, Brčko, Cazin, Čapljina, Foča, Goražde, Gradiška, Istočno Sarajevo, Jajce, Mostar, Odžak, Pale, Rudo, Sarajevo, Šamac, Tuzla, Zavidovići, Zenica.

  Veliki broj građana odazvao se pozivu za učešće u Javnoj kampanji, vrlo zainteresovan za saznanje o svom pravu na tačno i profesionalno medijsko izvještavanje. Građani su upoznati sa pravom i mogućnošću ulaganja žalbi na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija i žalbenom procedurom Vijeća za štampu u BiH.

  Sve su veći pritisci na slobodno medijsko izvještavanje, veliki broj novinara radi za mala primanja ili bez ugovora, sve su cešći fizički napadi na novinare i onemogućavanje novinara da slobodno obavljaju svoj posao, u interesu javnosti. Građani treba da budu svjesni da je svaki pritisak na novinare i gušenje slobode informiranja atak na razvoj demokracije nepoštivanje građanskih prava i sloboda.

  Cilj kampanje je bio upoznati javnost o pravu građana na istinitu i pravovremenu informaciju, pravu građana da se žale na neprofesionalno, netačno i manipulativno izvještavanje štampe i online medija, te važnosti poštovanja prava na slobodu izražavanja i odgovornosti novinara prema javnom interesu. Građanima su podijeljeni Kodeks za štampu i online medije BiH, Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH i magazin Karike, koji realiziraju mladi novinari iz ONAuBiH. Tokom kampanje je sprovedeno i anketno ispitivanje građana o povjerenju u medije, opasnostima od govora mržnje u javnoj komunikaciji i poštovanju prava na profesionalno medijsko izvještavanje.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.