Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan Info sastanak, Mostar, 29.11.2013. godine

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  realizovalo

  INFO SASTANAK

  Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH
  Žalbena procedura Regulatorne agencije za komunikacije BiH


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno je realizovaloInfo sastanak na temu „Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH“ i „Žalbena procedura Regulatorne agencije za komunikacije BiH“. Događaj je održan u Mostaru, 29. novembra/studenog 2013. godine,  a organizovan jeu okviru projekta Vijeća Evrope „Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u Bosni i Hercegovini“.Info sastanak u Mostaru je okupio predstavnike nevladinog sektora, članove omladinskih udruženja, studente, predstavnike medija, akademske zajednice i lokalne političare, te članove Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.

  Kako uložiti žalbu na netačno, manipulativno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija; kako se upućivanjem žalbi na kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH građani bore za svoje pravo na istinito informisanje, a mediji štite od sudskih tužbi za klevetu; šta predviđaju odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija Regulatorne agencije za komunikacije BiH; zašto je i koliko opasan govor mržnje u medijima i kako se protiv njega boriti – ključna su pitanja i teme o kojima su učesnici Info sastanaka informisani i o kojima se diskutovalo.

  O samoregulaciji i regulaciji medija u Bosni i Hercegovini, Žalbenim procedurama Vijeća za štampu u BiH i Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Kodeksu za štampu i online medije BiH,  Kodeksu o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, govoru mržnje kao zloupotrebi slobode govora i europskim standardima slobode izražavanja govorili su gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Maida Bahto Kestendžić, projekt asistentica za žalbe Vijeća za štampu u BiH, gđa Azra Maslo, službenica za žalbe Regulatorne agencije za komunikacije BiH i gđa Nada Dalipagić, odvjetnica i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.

  Cilj Info sastanka u Mostaru bio je informisanje javnosti o pravu građana na istinito  informisanje i pravu na ulaganje žalbi na neprofesionalno medijsko izvještavanje, jačanje profesionalnih standarda izvještavanja medija u BiH, te ukazivanje na opasnost od govora mržnje u javnoj komunikaciji i mehanizmima borbe protiv ove vrste zloupotrebe slobode govora i slobode izražavanja.

  Press Clipping medijskih objava možete pročitati ovdje.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.