Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Rezultati ankete Javne kampanje "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu"

  15.11.2013.

  REZULTATI ANKETE JAVNE KAMPANJE „GRAĐANI I NOVINARI ZAJEDNO U BORBI ZA ISTINU“

  Povjerenje građana Bosne i Hercegovine u medije je poljuljano, a istovremeno raste svijest o prisutnosti govora mržnje u javnom diskursu i njegovim štetnim posljedicama, te pravu građana na profesionalno, tačno i objektivno informisanje – pokazuju rezultati istraživanja koje su sproveli Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Omladinska novinska asocijacija u Bosni u Hercegovini (ONAuBiH). Anketno ispitivanje je sprovedeno među 1.138 građana i građanki u 21 gradu Bosne i Hercegovine, u okviru Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“, koja je održana 08. novembra 2013. godine.


  Na pitanje „Koliko vjerujete medijima u odnosu na druge institucije?“ odgovor „Potpuno vjerujem“ dalo je 50 od 1.138 ispitanika, odnosno 4,3 posto. Medijima ponekad vjeruje 38 posto ispitanih, 26odsto ispitanih vjeruje određenim medijima, a 31,3 posto anketiranih uopšte ne vjeruje medijima.

  Na pitanje „Da li ste upoznati sa pravom da se žalite Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje?“, pozitivno je odgovorilo 229 odnosno 20 odsto ispitanih. 22 odsto građana zna da ima pravo žalbe na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali to pravo nije koristilo.


  Građani, njih 650 od 1.138 ispitanih,odnosno 75 odsto, primjećuju govor mržnje u javnom diskursu. Na pitanje „Kako govor mržnje utiče na vas?“ najčešći odgovori su „Loše utiče“, Ljuti me“, „Razočaran sam“ i „Navikli smo na govor mržnje“. Anketirani građani su ponudili i moguća rješenja. Na pitanje „Šta bi trebalo učiniti da se zaustavi govor mržnje u BiH“, najčešći odgovori su: „Trebalo bi kažnjavati“, „Promjeniti uredničke politike u medijima“,“Organizovati više edukacije“, „Manje političkih emisija“, „Ograničiti neprofesionalne medije“, te „Zaposliti obrazovane ljude“.


  Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istini“ u okviru koje je sprovedeno istraživanje, imala je za cilj informisati javnost o pravu građana na istinitu, objektivnu i pravovremenu informaciju, te pravu da se žale na netačno i neprofesionalno medijsko izvještavanje. Građani 21 grada širom BiH su upoznati sa Žalbenom procedurom Vijeća za štampu u BiH i Kodeksom za štampane i online medije BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.