Vijeće za štampu u BiH na konferenciji "Zločin iz mržnje i govor mržnje: Zašto nam je potreban bolji zakon?", Sarajevo, 18.12.2013.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
na konferenciji

„Zločin iz mržnje i govor mržnje: Zašto nam je potreban bolji zakon?“

Sarajevo, 18. decembar/prosinac 2013.

 


DSCN6192Vijeće  za  štampu  u  Bosni  i  Hercegovini  dalo  je značajan doprinos realizaciji konferencije „Zločin iz  mržnje  i  govor  mržnje: Zašto nam je potreban bolji zakon?“, koja  je  održana  u  Sarajevu, 18. decembra/prosinca 2013. godine, u organizaciji Asocijacije za demokratske inicijative i Fondacije Mediacentar.  Na Konferenciji su predstavljeni amandmani na izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH, kojima se govor mržnje i zločin iz mržnje eksplicitno uvode u zakonski okvir, a koje je predložila Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, čiji je član i Vijeće za štampu u BiH.


-Vijeće za štampu u BiH je tokom 2012. godine zaprimilo 52 žalbe građana na govor mržnje u štampanim i online medijima. U 2013. godini broj zaprimljenih žalbi je narastao na 83. Dakle, statistički podaci jasno svjedoče o porastu govora mržnje i potrebi efikasnije borbe protiv ove pojave – istakla je gđa Tatjana Udovičić, pomoćnica Izvršne direktorice Vijeća za štampu u BiH.
O potrebi usvajanja amandmana na izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH, iskustvima iz prakse,  opasnostima i efektima govora mržnje i zločina iz mržnje na bh. društvo, te na koji način uz nevladin sektor preventivno mogu djelovati i institucije sistema govorili su i gđa Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra i gđa Snježana Ivandić iz Asocijacije za demokratske inicijative, takođe članica Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.


Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje je oformljena početkom 2013. godine radi poboljšanja zakonskih okvira kojima bi se sankcionisali slučajevi govora i zločina iz mržnje. Koalicija se takođe zalaže i za implementaciju već postojećih zakona kojima su ova pitanja djelimično regulisana (krivični zakoni Brčko Distrikta, FBiH i RS, Zakon o zabrani diskriminacije BiH), te aktivno radi na podizanju svijesti javnosti o tome šta je zločin i govor iz mržnje, te njihovih ozbiljnih posljedica po bh. društvo.