Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Preporuke vijećima za štampu

  Preporuke vijećima za štampu

  Media program za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer (KAS) i eksperti medijskog prava iz Radne grupe „Član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima“ predstavili su preporuke za vijeća za štampu. Preporuke su generalnog karaktera, ali su od izuzetnog značaja za novinarsku samoregulaciju u zemljama u tranziciji.

  Principe ponašanja vijeća za štampu formulisali su stručnjaci iz Jugoistočne Evrope, Holandije i Njemačke, a razvijeni su u okviru stručnog simpozijuma organizovanog od strane KAS Media programa u Beogradu u oktobru 2013. godine.Preporuke se odnose na sastav vijeća za štampu i njihovih odbora, na finansiranje i transparentnost radnih procedura, te na etičke standarde i javne odnose vijeća za štampu.

  Media program za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer promoviše kvalitetno novinarstvo i povoljne uslove za slobodu i raznovrsnost medija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumuniji i Srbiji, a njegovo sjedište se nalazi u Sofiji.

  Radna grupa „Član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima“ povezuje medijske stručnjake i predstavnike NVO-a iz raznih zemalja Centralne i Istočne Evrope. Pokrenuta je od stane Prof. Dr. Johannes Weberlinga, Šefa Odsjeka za Medijsko pravo Evropskog Univerziteta Viadrina u Frankfurtu, u Njemačkoj. Radna grupa je dobila naziv po Članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji obuhvata pravo na slobodu izražavanja.

  Preporuke za vijeća za štampu možete pročitati ovdje.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.