Preporuke vijećima za štampu

Štampa

Preporuke vijećima za štampu

Media program za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer (KAS) i eksperti medijskog prava iz Radne grupe „Član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima“ predstavili su preporuke za vijeća za štampu. Preporuke su generalnog karaktera, ali su od izuzetnog značaja za novinarsku samoregulaciju u zemljama u tranziciji.

Principe ponašanja vijeća za štampu formulisali su stručnjaci iz Jugoistočne Evrope, Holandije i Njemačke, a razvijeni su u okviru stručnog simpozijuma organizovanog od strane KAS Media programa u Beogradu u oktobru 2013. godine.Preporuke se odnose na sastav vijeća za štampu i njihovih odbora, na finansiranje i transparentnost radnih procedura, te na etičke standarde i javne odnose vijeća za štampu.

Media program za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer promoviše kvalitetno novinarstvo i povoljne uslove za slobodu i raznovrsnost medija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumuniji i Srbiji, a njegovo sjedište se nalazi u Sofiji.

Radna grupa „Član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima“ povezuje medijske stručnjake i predstavnike NVO-a iz raznih zemalja Centralne i Istočne Evrope. Pokrenuta je od stane Prof. Dr. Johannes Weberlinga, Šefa Odsjeka za Medijsko pravo Evropskog Univerziteta Viadrina u Frankfurtu, u Njemačkoj. Radna grupa je dobila naziv po Članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji obuhvata pravo na slobodu izražavanja.

Preporuke za vijeća za štampu možete pročitati ovdje.