Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održana Javna kampanja "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu", 03.05.2014.

  05.05.2014.


  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  realizovalo

  JAVNU KAMPANJU
  „GRAĐANI I NOVINARI ZAJEDNO U BORBI ZA ISTINU“
  03.maj/svibanj 2014. godine

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH), uspješno je, povodom 03.maja/svibnja – Svjetskog dana slobode medija, realizovalo Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“. Javna kampanja je održana 03. maja/svibnja 2014. godine u 35 gradova u Bosni i Hercegovini - Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Brčkom, Cazinu, Foči, Goraždu, Gradiški, Istočnom Sarajevu, Jajcu, Mostaru, Odžaku, Palama, Rudom, Sarajevu, Šamcu, Zavidovićima, Zenici, Tuzli, Visokom, Olovu, Kaknju, Velikoj Kladuši, Srebreniku, Šekovićima, Maglaju, Višegradu, Doboju, Trebinju, Travniku, Busovači, Stocu, Vlasenici, Ljubuškom i Posušju.

  Veliki broj građana odazvao se pozivu za učešće u Javnoj kampanji, vrlo zainteresovan za stanje slobode medija u BiH i saznanje o svom pravu na tačno i profesionalno medijsko izvještavanje. Predstavnici Vijeća za štampu u BiH i volonteri Lokalnih timova ONAuBiH upoznali su građane sa pravom i mogućnošću ulaganja žalbi na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, žalbenom procedurom Vijeća za štampu u BiH i Kodeksom za štampu i online medije BiH.

  Vijeće za štampu u BiH je, od početka 2014. godine, zaprimilo 105 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija. Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi 53 su riješene samoregulacijom tj. objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju.

  „Veliki broj žalbi riješenih putem samoregulacije je indikator da mediji u BiH prihvataju samoregulaciju, što predstavlja značajan napredak u profesionalizaciji medijskog izvještavanja“, ocijenila je gđa Maida Bahto-Kestendžić, službenica za žalbe Vijeća za štampu u BiH.

  U okviru Javne kampanje je urađeno i anketno ispitivanje 1.200 građana o stanju slobode medija u BiH i poštivanju prava građana na profesionalno izvještavanje medija.

  Cilj Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ bio je upoznati javnost o stanju slobode medija u BiH, sve češćim napadima i prijetnjama novinarima, te o pravu građana na ulaganje žalbi Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje.

  Realizaciju kampanje omogućili su Njemačka ambasada u Sarajevu, organizacija National Endowment for Democracy - NED, Civil Rights Defenders i UNESCO/EC. 

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.