Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Legal Leaks radionica za novinare u BiH, Sarajevo,10-11. juni/lipanj 2014.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  u saradnji sa
  Evropska komisija, UNESCO, Access Info i SEENPM
  organizuje

  LEGAL LEAKS RADIONICA ZA NOVINARE U BOSNI I HERCEGOVINI
  „SLOBODA INFORMISANJA: OSNAŽIVANJE NOVINARSTVA“
  Sarajevo, 10 – 11. jun/lipanj 2014.


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje Legal Leaks radionicu za novinare u Bosni i Hercegovini „Sloboda informisanja: Osnaživanje novinarstva“, u Sarajevu, 10. i 11. juna/lipnja 2014. godine. Dvodnevnu radionicu Vijeće za štampu u BiH organizuje u saradnji sa Evropskom komisijom, UNESCO, Access Info i SEENPM.

  Novinari i mediji se vrlo često suočavaju sa barijerama u pristupu informacijama, naročito ako se informacije odnose na korupciju, organizovani kriminal, kršenje ljudskih prava i druge osjetljive oblasti novinarskog izvještavanja. Predstojeća Legal Leaks radionica će pružiti novinarima informaciju kako da koriste svoje pravo na pristup podacima, kakve su odredbe legislative o slobodi pristupa informacijama u BiH, do kakvih podataka se može doći na osnovu EU Regulative 1049, a biće riječi i o data novinarstvu i tehnikama obrade i analize podataka u uslovima novih tehnologija.

  Cilj Legal Leaks radionice je osnažiti novinare da u svakodnevnom radu koriste svoje pravo na pristup informacijama, kao alat za odbranu slobode medija i ljudskih prava, čime omogućuju učešće javnosti u donošenju odluka i pozivanju vlasti na odgovornost prema javnom interesu.


  Šta je Legal Leaks radionica?
  Program Legal Leaks radionice
  Prijava za učešće

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.