Legal Leaks radionica za novinare u BiH, Sarajevo,10-11. juni/lipanj 2014.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
u saradnji sa
Evropska komisija, UNESCO, Access Info i SEENPM
organizuje

LEGAL LEAKS RADIONICA ZA NOVINARE U BOSNI I HERCEGOVINI
„SLOBODA INFORMISANJA: OSNAŽIVANJE NOVINARSTVA“
Sarajevo, 10 – 11. jun/lipanj 2014.


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje Legal Leaks radionicu za novinare u Bosni i Hercegovini „Sloboda informisanja: Osnaživanje novinarstva“, u Sarajevu, 10. i 11. juna/lipnja 2014. godine. Dvodnevnu radionicu Vijeće za štampu u BiH organizuje u saradnji sa Evropskom komisijom, UNESCO, Access Info i SEENPM.

Novinari i mediji se vrlo često suočavaju sa barijerama u pristupu informacijama, naročito ako se informacije odnose na korupciju, organizovani kriminal, kršenje ljudskih prava i druge osjetljive oblasti novinarskog izvještavanja. Predstojeća Legal Leaks radionica će pružiti novinarima informaciju kako da koriste svoje pravo na pristup podacima, kakve su odredbe legislative o slobodi pristupa informacijama u BiH, do kakvih podataka se može doći na osnovu EU Regulative 1049, a biće riječi i o data novinarstvu i tehnikama obrade i analize podataka u uslovima novih tehnologija.

Cilj Legal Leaks radionice je osnažiti novinare da u svakodnevnom radu koriste svoje pravo na pristup informacijama, kao alat za odbranu slobode medija i ljudskih prava, čime omogućuju učešće javnosti u donošenju odluka i pozivanju vlasti na odgovornost prema javnom interesu.


Šta je Legal Leaks radionica?
Program Legal Leaks radionice
Prijava za učešće