Delegacija Savjeta za etiku Makedonije u studijskoj posjeti Vijeću za štampu u BiH, Sarajevo, 26 - 29.06.2014.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

organizuje edukativni program
 
“Regionalni dijalog i razmjena iskustava uspješne prakse medijske samoregulacije”
 
Članovi Savjeta za etiku Makedonije u studijskoj posjeti Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini
 
Sarajevo, 26 - 29. jun/lipanj 2014. godine


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje za delegaciju Savjeta za etiku Makedonije edukacijski program “Regionalni dijalog i razmjena iskustava uspješne prakse medijske samoregulacije“, u Sarajevu, od 26. do 29. juna/lipnja 2014. godine.

Tokom studijskog boravka u Sarajevu, kolege iz Makedonije će se upoznati sa načinom rada Vijeća za štampu u BiH i praksom Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH u donošenju odluka po žalbama građana na izvještavanje štampe i online medije. Biće riječi i o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju samoregulacijska tijela, primjeni profesionalnih novinarskih standarda, praksi primjene Člana 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i preporukama Vijeća Evrope, te važnosti sprovođenja postupka medijacije prije pokretanja sudskog procesa po osnovu tužbe za klevetu.

Studijska posjeta sedmočlane delegacije Savjeta za etiku Makedonije još jedna je u nizu potvrda da su znanje, uspješnost i iskustvo Vijeća za štampu u BiH prepoznati u regionalnoj i međunarodnoj medijskoj zajednici, te predstavljaju model za razvoj samoregulacijskih tijela u zemljama Jugoistočne Evrope.