Deveta Škola Medijske Etike za studente novinarstva iz BiH, 20-27.11.2014.

Štampa

9. ŠKOLA MEDIJSKE ETIKE ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BIH,
SARAJEVO, 20-27.11.2014.

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
organizuje

DEVETU ŠKOLU MEDIJSKE ETIKE
za studente i studentice novinarstva iz Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 20 - 27. novembar/studeni 2014.


Sa ciljem unapređenja profesionalnih standarda izvještavanja u bosanskohercegovačkim medijima, Vijeće za štampu u BiH i ove godine, deveti put zaredom organizuje Školu Medijske Etike za studente i studentice novinarstva univerziteta iz Bosne i Hercegovine.
Ovogodišnja Škola Medijske Etike održat će se u Sarajevu, od 20. do 27. novembra/studenog 2014. godine. Za vrijeme trajanja Škole, studenti će slušati predavanja, uz praktične vježbe, o temama: Medijska samoregulacija, Kodeks za štampu i online medije BiH, Medijska legislativa i evropska praksa, Standardi slobodnog i profesionalnog medijskog izvještavanja. Također su u programu planirana i posebna predavanja, kao - Govor mržnje nije sloboda govora, Diplomatija i novinarstvo, Odgovornost urednika web portala, i Mehanizmi zaštite novinara.
Praktični rad Škole obuhvata i simulaciju rada Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH kroz analizu žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija. Posljednjeg dana Škole planirana je specijalistička radionica Izvještavanje iz Parlamenta, koja podrazumijeva i obilazak Parlamenta BiH i razgovor sa nekima od članova Parlamenta BiH.
Nova znanja stečena u 9. Školi Medijske Etike studentima će olakšati budući profesionalan rad u medijima, a često su i osnov za dalje istraživanje u oblasti medijske etike i pisanje seminarskih i diplomskih radova. Uz sticanje dodatnih znanja, učešće u Školi je također i prilika za studente da se upoznaju i druže sa svojim kolegama sa drugih fakulteta novinarstva iz cijele BiH, te na taj način ostvare nova prijateljstva i buduće profesionalne kontakte.

Vijeće za štampu u BiH do sada je realiziralo osam Škola Medijske Etike, u kojima su naobrazbu o samoregulaciji medija i medijskog etici stekla 278 studenata i studentica novinarstva iz BiH. Učesnici su bili budući novinari, studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Škola Medijske Etike je besplatna za polaznike. Vijeće za štampu u BiH pokriva sve troškove, zahvaljujući partnerima - Ambasadi Savezne Republike Njemačke u BiH, fondaciji National Endowment for Democracy - NED, organizaciji Civil Rights Defenders i Vijeću Europe. Dodatni dan predavanja o izvještavanju iz Parlamenta BiH organiziran je od organizacije Sunny/USAID.