Reagiranje Vijeća za štampu u BiH na sudsko procesuiranje g. Ivana Šušnjara, urednika portala poskok

Štampa

19.02.2015

 

REAGIRANJE

NA SUDSKO PROCESUIRANJE
G. IVANA ŠUŠNJARA, UREDNIKA PORTALA POSKOK.INFO

 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini reagira na suzbijanje slobode informiranja u javnom interesu i slobode satire, pokretanjem sudskog postupka protiv urednika portala poskok.info, g. Ivana Šunjara na Općinskom sudu u Širokom Brijegu, a zbog satiričnog reagiranja portala poskok.info iz 2012. godine.

Urednik Šušnjar je, koristeći se pravom slobode satire i sarkazma, skrenuo tada pažnju javnosti na slučaj javne osobe koja je, zlouporabom svoga nacionalnoga identiteta i lažnim nacionalnim izjašnjavanjem, priskrbila sebi diplomatsku poziciju.

Postupak je obrnut u suprotnom smjeru, jednako kao što smo nedavno imali slučaj sa portalom klix.ba, da oni koji bi trebalo da odgovaraju za svoje nemoralne i neodgovorne postupke prema javnosti, tuže novinara koji je toj javnosti skrenuo pažnju na postupak javnog službenika.

Demokratsko društvo garantira građanima pravo da znaju, a novinarima pravo da kritiziraju i kritički komentiraju ili reagiraju na postupke osoba koje obavljaju javnu funkciju. Portal poskok.info ima u svome uredničkom orijentiru satirično prikazivanje stvari, i u tome smislu je djelovao i u ovome slučaju.

U Deklaraciji o Slobodi Političke Debate, Vijeća Europe, Član 5 – Sloboda satire, jasno se navodi da “Humoristički i satirični žanr, zaštićen Članom 10. Europske Konvencije o ljudskim pravima, dozvoljava viši stepen pretjerivanja, čak i provokacije, sve dok javnost nije obmanuta o činjenicama.”

U Članu 1 iste Deklaraciji naglašava se „pravo medija na prenošenje negativnih informacija i kritičkih mišljenja o političkim ličnostima i javnim službenicima, kao i pravo javnosti da ih sazna“, dok se u Članu 4 direktno obraća javnim službenicima, navodeći da „javni službenici moraju prihvatiti da će biti predmet javnog nadzora i kritike, posebno kroz medije, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje funkcije, jer je ovo neophodno za osiguravanje transparentnosti i odgovornog obavljanja funkcija“.


Upravni odbor Vijeća za štampu u BiH