Javna kampanja "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu", 03.05.2015. godine

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
organizuje

Javna kampanja
„Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“

03.maj/svibanj 2015. godine


Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH), povodom 03. maja/svibnja - Svjetskog dana slobode medija, organizuje Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“. Javna kampanja će biti realizovana 03. maja/svibnja 2015. godine, u 29 gradova u Bosni i Hercegovini.

Cilj Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ jeste animacija građana da koriste svoje građansko pravo i šalju žalbe Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informišu o stanju medijskih (ne)sloboda u BiH, te da konstantno ugrožavanje sloboda izražavanja i informisanja predstavlja povedu osnovnih ljudskih prava na istinito i pravovremeno izvještavanje.

Volonteri Lokalnih timova ONAuBiH će na info-štandovima u centralnim gradskim zonama upoznati građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje medija, kroz pojašnjenje Žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH. Također će sprovesti anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije Vijeća za štampu u BiH i magazina Karike, koji realizuju mladi novinari ONAuBiH.

U 2014. godini Vijeće za štampu u BiH je primilo 875 žalbi, a od početka 2015. godine, zaprimilo 79 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega 11 žalbi se odnosi na komentare posjetilaca internet portala. Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi, 40 je riješeno samoregulacijom tj. objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju. Uprkos sve većim pritiscima na slobodu informisanja i rad medija, veliki broj žalbi riješenih samoregulacijom pokazuje da printani i online mediji sve više prihvataju samoregulaciju medija. Kampanja je podržana od Njemačke ambasade u Sarajevu, organizacija National Endowment for Democracy (NED) i Civil Rights Defenders (CRD).

Javna kampanja “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” održaće se u: Banja Luci, Bihaću, Cazinu, Goraždu, Sarajevu, Jablanici, Istočnom Sarajevu, Zavidovićima, Tuzli, Palama, Visokom, Zenici, Rudom, Šamcu, Travniku, Stolcu, Odžaku, Višegradu, Kaknju, Jajcu, Mostaru, Srebreniku, Brčkom, Gradišci, Maglaju, Foči, Olovo, Modriči i Kalinoviku.

 3maj-2015-BiH-web3