Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Portali odgovorni za komentare posjetilaca

Štampa

19.06.2015.

 

Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Portali odgovorni za komentare posjetilaca

 

Veliko Vijeće Evropskog suda za ljudska prava, u predmetu Delfi AS protiv Estonije, na sjednici održanoj 16. juna/lipnja 2015. godine, donijelo je Presudu da u ovom slučaju nije prekršen Član 10 – Sloboda izražavanja, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Ovo je bio prvi slučaj u kojem je sud bio pozvan da preispita žalbu na odluku o odgovornosti za komentare posjetilaca internet portala (UGC). Podnosilac žalbe, kompanija Delfi AS, u okviru koje posluje internet portal delfi.ee, podnijela je žalbu na odluku suda u matičnoj zemlji kojom je utvrđena odgovornost portala za uvrjedljive komentare posjetilaca ispod teksta o trajektnoj kompaniji. Postupajući po zahtjevu advokata trajektne kompanije, Delfi je uklonio uvrjedljive komentare šest sedmica nakon njihovog postavljanja.

U slučaju Delfi radilo se o pitanju obaveza i odgovornosti internet portala koji omogućavaju posjetiocima postavljanje komentara na prethodno postavljene sadržaje, i činjenici da su se neki korisnici, anonimno ili ne, koristili očito protivpravnim govorom mržnje kojim su povrijeđena prava ličnosti drugih. Ovdje pak, nije bilo riječi o odgovornosti na drugim formama na internetu gdje posjetioci mogu iznositi svoja mišljenja, kao što su na primjer internet forumi ili društvene mreže.

Pitanje postavljeno pred Veliko vijeće Suda nije bilo da li je prekršena sloboda izražavanja autora komentara, već da li odgovornost portala za postavljene komentare predstavlja povredu njihovog prava da prenose informacije.

Veliko vijeće zaključilo je da je ranija presuda Estonskog suda o odgovornosti kompanije Delfi bila opravdano i proporcionalno ograničenje slobode izražavanja portala, naročito imajući u vidu sljedeće: postavljeni komentari su bili ekstremni i postavljeni kao reakcija na tekst koji je Delfi objavio; mjere koje je Delfi preduzeo da ukloni uvrjedljive komentare nakon njihovog postavljanju bile su nedovoljne, a novčana kazna u iznosu od 320 EUR ni u kojem slučaju nije bila pretjerana za Delfi, jedan od najvećih internet portala u Estoniji.

Tekst presude Velikog Vijeća u cjelosti možete pročitati ovdje.