Studijska posjeta članova Radne grupe za Samoregulaciju medija Crne Gore, Sarajevo, 28-30.09.2015.

Štampa

 

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH

realizuje Studijsku posjetu

Radne grupe za Samoregulaciju medija Crne Gore Vijeću za štampu u BiH

Sarajevo, 28-30. septembar/rujan 2015. godine

 

Vijeće za štampu u BiH u saradnji sa Uredom predstavnika OSCE za slobodu medija realizuje studijsku posjetu Radne grupe za samoregulaciju medija Crne Gore Vijeću za štampu u BiH, u periodu 28-30. septembra 2015. godine.

Tokom studijske posjete, članovi Radne grupe razgovarat će sa domaćinima o Kodeksu za štampu BiH, praktičnoj primjeni medijske etike i medijske samoregulacije, iskustvima Vijeća za štampu u BiH i Alijansi nezavisnih vijeća za štampu Europe. Biće govora i o medijacijskom procesu između medija i žalbenika, ulozi i pravilima rada Žalbene komisije.

Vijeće za štampu u BiH je samoregulacijsko tijelo koje već petnaest godina uspješno djeluje u BiH kao medijator između nezadovoljnih građana i medija, te samoregulacijskim tijelima u regionu može pomoći svojim dragocjenim iskustvom.

U toku ove dvodnevne edukacije, učesnici će razgovarati i o prepoznatljivosti samregulacijskih tijela u javnosti te na koji način se nositi sa preprekama i problemima u svakodnevnom radu.