Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Reagiranje - Vijeće za štampu u BiH osuđuje verbalne napade i prijetnje novinarkama Glasa Srpske i RTRSa

  REAGIRANJE

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH 
  OSUĐUJE VERBALNE NAPADE I PRIJETNJE NOVINARKAMA GLASA SRPSKE I RTRSa

   

  Omalovažavanje novinarki RTRSa i „Glasa Srpske“ mizogenim verbalnim napadima od strane Ministra sigurnosti BiH, Dragana Mektića i Zamjenika gl. revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH, Dževada Nekića, nedopustivi su pritisak na slobodni rad i izvještavanje ovih medija.

  U ime demokratskog prava javnosti da zna - mediji i novinari imaju pravo na prenošenje negativnih informacija i kritičkih mišljenja o radu političkih ličnosti i javnih službenika

  Novinari imaju obavezu prema javnosti profesionalno izvještavati i predočiti činjenice o događajima ili osobama. Jednako tako je i činjenica da osobe koje smatraju da je o njima pisano na neprimjeren način ili da su oklevetane, imaju pravo tražiti moralnu satisfakciju, zahtjevom za ispravkom pogrešnih navoda i objavom demantija, podastirući protuargumente originalno objavljenim navodima; također imaju pravo i na sudsku zaštitu i eventualnu naknadu štete, ako sud, razumijevajući slobodu izvještavanja, utvrdi da je došlo do povrede istine.

  U BiH postoje institucije Vijeće za štampu u BiH i Regulatorna agencija za komunikacije BiH, koje su na usluzi svim građanima, uključujući i političare i javne službenike, ako žele uložiti demanti ili reagiranje na netačno medijsko izvješćivanje. To su civilizacijske, demokratske metode prava na odgovor i prava na demanti.

  Na žalost, umjesto korištenja tih metoda, sve su učestalija vrijeđanja novinara, posebno novinarki, diskriminacijskim, mizogenim govorom i prijetnjama, ako pojedine javne osobe nisu zadovoljne njihovim pitanjima na press konferencijama ili izvještajima objavljenim u medijima.

  Vijeće za štampu u BiH podsjeća javne ličnosti na Član 1 “Deklaracije o slobodi političke debate“ Vijeća Europe, u kojoj se navodi da „Pluralistička demokratija i sloboda političke debate zahtijevaju da javnost bude informisana o pitanjima od javnog značaja, što podrazumijeva pravo medija na prenošenje negativnih informacija i kritičkih mišljenja o političkim ličnostima i javnim službenicima, kao i pravo javnosti da ih sazna“.

  U istoj Deklaraciji se naglašava, također, u Članu 4 - „Javni nadzor nad javnim službenicima“, da „Javni službenici moraju prihvatiti da će biti predmet javnog nadzora i kritike, posebno kroz medije, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje funkcije, jer je ovo neophodno za osiguravanje transparentnosti i odgovornog obavljanja funkcija“.


  Press Clipping medijiskih objava povodom Reagiranja možete pročitati ovdje.

  Upravni odbor Vijeća za štampu u BiH

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.