Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopćenje za medije, 20.11.2015. godine

   

  SAOPĆENJE ZA MEDIJE

  Vijeće za štampu u BiH traži hitnu reakciju nadležnih institucija za sprječavanje širenja prijetnji, huškačke retorike i govora mržnje na internetskim platformama

  Govor mržnje i širenje nacionalne netrpeljivosti krivična su djela i podliježu krivičnoj odgovornosti u skladu sa Krivičnm zakonima u BiH

   

  Vijeće za štampu u BiH uputilo je Prijavu govora mržnje, huškačke retorike i zloupotrebe interneta, Ministarstvu sigurnosti BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu - SIPA, Federalnoj upravi policije, Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, Obavještajno-sigurnosnoj/bezbjednosnoj agenciji BiH i Tužilaštvu BiH, zahtjevajući hitnu intrevenciju i sprječavanje zloupotrebe slobode govora na internetu, internet portalima, društvenim mrežama i video servisima, širenjem govora mržnje, huškačke retorike i prijetnjama, koje stvaraju uznemirenje i nesigurnost među građanima BiH.

  Ova se prijava posebno odnosi na internet platformu/blog vijesti-ummeta.com, na kojem se svakodevno postavljaju krajnje uznemiravajući i prijeteći sadržaji.

  Vijeće za štampu poziva nadležne institucije da postupe u skladu sa svojim ovlaštenjima i preduzmu sve mjere za otkrivanje i procesuiranje pojedinaca i/ili grupa koje šire govor mržnje, ugrožavaju sigurnost građana BiH i funkcioniranje demokratskog društva, prijetnjama, pozivima na nemire i sukobe, i stvaranjem opće nesigurnosti kod građana Bosne i Hercegovine.

  Vijeće za štampu u BiH je samoregulacijsko medijsko tijelo koje nadgleda primjenu etičkih standarda izvještavanja u štampi i online medijima, i djeluje kao jedinstveni posrednik između nezadovoljnih građana i medija, omogućavajući građanima ulaganje prigovora i žalbi na neprofesionalno izvještavanje. Vijeće za štampu se u svome radu koristi isključivo novinarskim metodama ispravke pogrešnih ili neistinitih navoda u novinarskom izvještavanju, objavom demantija, reagiranja, ispravke netačnih navoda ili izvinjenja.
  Kada su u pitanju komentari posjetilaca internet portala, koji nisu urednički sadržaj, Vijeće za štampu, u saradnji sa urednicima, postupa po prijavama na

  komentare neprimjerenog sadržaja, zahtijevajući od urednika uklanjanje takvih komentara. Kod drastičnih slučajeva govora mržnje, prijetnji, pozivanja na nerede, širenja nacionalne netrpeljivosti, što su krivična djela, Vijeće za štampu takve slučajeve prijavljuje policiji, jer tu samo policija i tužilaštvo mogu uredovati u skladu sa krivičnim zakonima u BiH.
  Uloga i uticaj medija u svakom demokratskom društvu su izuzetno važni i medijima se mora omogućiti nesmetano ostvarivanje njihove osnovne funkcije - a to je osiguravanje tačnih i pravovremenih informacija građanima, koje im mogu pomoći u razumijevanju stvarnosti.
  Ali, mediji i pojedinci koji otvoreno zloupotrebljavaju svoje pravo na slobodu informisanja i slobodu govora, moraju biti sankcionirani za izazivanje nacionalne, rasne, vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, kako je propisano krivičnim zakonima BiH.

  Press clipping medijskih objava povodom saopćenja možete pročitati ovdje.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.