Javno reagiranje na upad naoružanih pripadnika agencije SIPA u redakciju lista "Dnevni avaz", 25.01.2016. godine

Štampa

Broj: 15-02/16
Datum: Sarajevo, 25.1.2016


VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BIH
samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije

upućuje

JAVNO REAGIRANJE

NA UPAD NAORUŽANIH PRIPADNIKA AGENCIJE SIPA 
U REDAKCIJU LISTA DNEVNI AVAZ


Vijeće za štampu upućuje javno reagiranje na brutalni upad naoružanih i maskiranih pripadnika Agencije za istragu i zaštitu - SIPAe u redakciju lista “Dnevni avaz”!

Upravni odbor Vijeća za štampu ističe da pozitivne istražne radnje Agencije i Tužilaštva u cilju otkrivanja i sprječavanja kriminalnih radnji i djela određenih osoba, ne mogu biti pravdanje za slanje dugim cijevima naoružanih policajaca u redakciju medija, ispitivanje novinara i onemogućavanje njihovog slobodnog rada.

Takvoj smo situaciji svjedočili i prije godinu dana, kada je grupa naoružanih specijalaca upala u istu readakciju, s pravdanjem traženja objavljenog intervjua od prije nekoliko godina. Ako je za istragu bilo koje vrste potrebna određena dokumentacija iz arhiva medija, ona se može dobiti legitimnim putem, a ne načinom zastrašivanja novinara i demonstracijom sile u redakciji medija.

Takvo zastrašivanje ostavlja posljedice na rad novinara, njihov osjećaj lične sigurnosti i slobode rada.


UO Vijeća za štampu u BiH

 

Press clipping medijskih objava možete pročitati ovdje.