Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Regionalni skup "Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva", 2. maj/svibanj 2016. godine, Helsinki, Finska

  leterhead-top-600

   

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  u suradnji sa UNESCOm i Europskom Unijom

  organizuje regionalni skup

  “Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva”

  2. maj/svibanj, Helsinki, Finska

   

  Vijeće za štampu u BiH, organizuje regionalni skup “Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva”, 2. maja/svibnja 2016. godine, u Helsinkiju, Finska. Regionalni skup je prateći događaj obilježavanju Svjetskog dana slobode medija, kojeg UNESCO ove godine organizira u periodu od 2. do 4. maja/svibnja u Helsinkiju, Finska.

  Digitalne tehnologije su donijele niz teških izazova za samoregulacijska tijela - vijeća za štampu i online medije, od kojih su mnoga od njih nastala i prije ere interneta. Iako su vijeća za štampu sada nadležna i za digitalne verzije tradicionalnih medija, novi oblici novinarstva, poput blogova i građanskog novinarstva, ne potpadaju pod sistem samoregulacije. Štaviše, internet, a posebno online novinarstvo, doveli su do novih etičkih dilema kojima bi se vijeća za štampu ubuduće trebala baviti.

  Cilj ovog pratećeg događaja je da predstavnici vijeća za štampu iz regiona Jugoistočne Europe, Turske i iz zemalja EU, diskutiraju o ovim temama i pokušaju pronaći zajednički način djelovanja.

  Teme za panel diksusiju su: “U kojem obimu su vijeća za štampu usvojila nove etičke smjernice koje se odnose na online svijet i intrenet novinarstvo?, “Na koga bi se etički standardi trebali primjenjivati? Da li etički standardi trebali biti isti za sve novinare ili bi trebali postojati specifični standardi koji bi se primjenjivali na blogere i građansko novinarstvo?”, “Kako ohrabriti blogere da se pridržavaju odluka vijeća za štampu? Da li bi blogeri trebali biti zastupljeni u vijećima za štampu, npr. putem sindikata ili udruženja?”.

  Događaj će zvanično otvoriti Marius Lukosiunas, iz UNESCO Sektora za komunikacije i informisanje, te predstaviti trogodišnji regionalni projekat “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj”, čiji je lider Vijeće za štampu u BiH. 

  Moderatorica skupa je Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, a panelisti Flip Voets, Član Flamanskog Vijeća za štampu Belgije; Nevena Krivokapić, Članica Žalbene komisije Saveta za štampu Srbije; Risto Uimonen, bivši Generalni Sekretar Vijeća za medije Finske, i Marina Tuneva, Izvršna direktorica Savjeta za etiku Makedonije.

  Učesnici su predstavnici vijeća za štampu i medijski eksperti iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije, Turske i zemalja članica Europske unije.

  Prateći događaj se realizuje u okviru UNESCO/EU projekta - “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj”.

   

  leterhead-bottom-600

   

   

   

  Helsinki-2016-Poster-PREGLED-i-WEB-redigovan-1

   

   

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.