Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Realizovana Javna kampanja "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu", 03.05.2016. godine

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
   
  realizovalo
   
  Javnu kampanju
  „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“
   
   03. maj/svibanj 2016. godine
  u 14 gradova u Bosni i Hercegovini
   

  Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH (ASuBiH), povodom 03. maja/svibnja - Svjetskog dana slobode medija, uspješno je realizovalo Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“.

  Predstavnici Vijeća za štampu u BiH te volonteri Lokalnih timova ONAuBiH i ASuBiH, u 14 gradova u BiH, upoznali su građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH. Sprovedeno je i anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Od početka 2016. godine Vijeće za štampu u BiH, zaprimilo je 186 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega se 24 žalbe odnose na komentare posjetilaca internet portala. Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi, 50 je riješeno samoregulacijom tj. objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju. 

  Uprkos sve većim ugrožavanjima slobode izražavanja i pritisaka na rad medija, veliki broj žalbi riješenih samoregulacijom pokazuje da printani i online mediji u BiH sve više prihvataju samoregulaciju medija.

  Javna kampanja “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” realizovana je u: Banja Luci, Bihaću, Brčkom, Cazinu, Gacku, Goraždu, Istočnom Sarajevu, Mostaru, Posušju, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici.

  Kampanju su podržali: Njemačka ambasada u BiH, organizacije National Endowment for Democracy i Civil Rights Defenders.

  Press clipping medijskih objava povodom realizovane Kampanje možete pogledati ovdje.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.