Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  2. Regionalna Ljetnja Škola Medijske Etike, 3-8. juli/srpanj 2016, Konjic


  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH i KAS MEDIA PROGRAM JIE

  organizuju

  DRUGU REGIONALNU LJETNJU ŠKOLU MEDIJSKE ETIKE

  za mlade novinare i studente novinarstva iz Jugoistočne Europe

  Konjic, 3-8. juli/srpanj 2016.

   


  Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa KAS Media Programom za Jugoistočnu Europu, drugi put zaredom, organizuje regionalnu Ljetnju Školu Medijske Etike za mlade novinare i studente novinarstva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Moldavije, Rumunije i Srbije. Ljetnja Škola Medijske Etike se održava u Konjicu, u periodu 3-8. jula/srpnja 2016. godine.

  Cilj Škole je unapređenje profesionalnih standarda medijskog izvještavanja putem edukacije mladih novinara i urednika o medijskoj samoregulaciji i etici novinarstva. Teme ovogodišnje Škole su: Medijska etika kao osnov slobodnog i odgovornog medijskog izvještavanja, Medijska samoregulacija, Preporuke za osnivanje vijeća za štampu, Moral i etika u psihologiji ponašanja, Medijska samoregulacija u Europi i Alijansa nezavisnih vijeća za štampu Europe (AIPCE), Žalbena komisija vijeća za štampu, Izvještavanje o osjetljivim temama, Istraživačko novinarstvo u lokalnim uslovima, Etika u istraživačkom novinarstvu i Mehanizmi za zaštitu novinara.

  Program Škole obuhvata i praktičan rad – simulaciju rada Žalbene komisije Vijeća za štampu, kroz analizu žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija. Posljednjeg dana Škole predviđena je posjeta Muzeju Titov Bunker.

  Predavači su istraživački novinari i stručnjaci za samoregulaciju medija iz BiH, UK, Austrije, Belgije i Srbije.

  Uz sticanje dodatnih znanja, učešće u Školi, također je prilika za mlade novinare iz regiona da se upoznaju sa svojim kolegama iz drugih zemalja Jugoistočne Europe, te na taj način ostvare nova poznanstva i buduće profesionalne kontakte.

  Regionalna Ljetnja Škola Medijske Etike prateći je program redovnog jedinstvenog projekta Vijeća za štampu u BiH – sedmodnevne Škole Medijske Etike, koja u nizu traje već deset godina, a otvorena je za studenta sa šest Univerziteta/Sveučilišta iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Tuzle, Mostara i Banja Luke.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.