Pozitivna ocjena Vijeću za štampu u BiH u Izvještaju Europske komisije za 2016. godinu

Štampa

IZVJEŠTAJ EUROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU BiH ZA 2016. GODINU

Pozitivna ocjena Vijeću za štampu u BiH

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i ove godine je, po šesti put zaredom, dobilo pozitivnu ocjenu u Izvještaju Europske komisije o napretku BiH ka Europskoj uniji za 2016. godinu.

„Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nastavila je raditi i posredovati između čitalaca i medija, vodeći računa da žalbe čitalaca dođu urednicima“, stoji u Izvještaju Europske komisije, poglavlje 2.4. Ljudska prava i zaštita manjina, stranica 24.

U Izvještaju se također navodi da su nastavljeni politički i finansijski pritisci na medije. Nastavljeno je prijavljivanje slučajeva koji uglavnom uključuju zastrašivanja i prijetnje novinarima, verbalne i fizičke napade, hakiranje web stranica, političke, institucionalne i ekonomske pritiske i klevetu. U mjesecu martu, članovi ekstremističke grupe registrirani u Republici Srpskoj i Srbiji, fizički i verbalno su napali ekipe TV N1 i FTV. Vlasti Republike Srpske nisu osudile napad, a policija je izdala samo dva prekršajna naloga počiniocima napada.

Također, tek treba postići tranparentnost vlasništva u medijima i osigurati dostupnost punoj informaciji, obzirom da problematične zakonske odredbe otežavaju sistematičan uvid u vlasničke strukture. To je naročito problematično za online medije, koji često nisu registrovani kao medijski biznisi.

Izvještaj Europske komisije, koji je objavljen 09. novembra/studenog 2016. godine, možete pročitati ovdje.