Konferencija "Mediji i javni ugled", 18. novembar/studeni 2016. godine, Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo

Štampa

Konzorcij za realizaciju projekta finansiranog od EU -
Vijeće za štampu u BiH, Udruženje BH novinari, Fondacija Media centar Sarajevo i JaBiHEU

organizuje konferenciju
„Mediji i javni ugled“

Predstavljanje projekta
„Integracija europskih standarda slobode izražavanja i smanjenja pritisaka na medije u BiH, putem transparentnosti medijskog vlasništva i transparentnog finansiranja medija iz javnih budžeta“

18. novembar/studeni 2016. godine, Parlament BiH, u 11h, Sarajevo
Konferenciju otvaraju g. Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH; g. Ismir Jusko, ministar prometa i komunikacija u Vijeću ministara BiH i g. Marko Divković, predsjednik Udruženja/udruge BH novinari

 

Konzorcij za realizaciju projekta „Mediji i javni ugled“, Vijeće za štampu u BiH, Udruženje/udruga BH novinari, Fondacija Media centar Sarajevo i JaBiHEU, organizuje konferenciju na kojoj će biti predstavljen projekat „Integracija europskih standarda slobode izražavanja i smanjenja pritisaka na medije u BiH putem transparentnosti medijskog vlasništva i transparentnog finansiranja medija iz javnih budžeta“. Cilj projekta je uspostavljanje transparentnosti medijskog vlasništva, finansiranja medija i oglašavanja u Bosni i Hercegovini. Konferencija će biti održana u Parlamentu BiH, Sarajevo.

Fokus projekta je priprema zakonskog okvira za regulaciju transparentnosti medijskog vlasništva, koje je od posebnog značaja za slobodu izražavanja, zaštitu novinara i sprečavanje pritisaka na medije i novinare. Osnov Projekta je u EU standardima transparentnosti medijskog vlasništva i medijskog pluralizma, zaštite vrijednosti novinarske profesije i ugleda u javnosti.

Konferenciju će otvoriti g. Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH; g. Ismir Jusko, ministar prometa i komunikacija u Vijeću ministara BiH i g. Marko Divković, predsjednik Udruženja/udruge BH novinari. Projekat će predstaviti gđa Borka Rudić, Generalna tajnica Udruženja/udruge BH novinari, a moderator konferencije je g. Boro Kontić, Direktor Media centra Sarajevo.

Projekat „Mediji i javni ugled“ biti će realiziran tokom naredne tri godine uz finansijsku pomoć Europske unije u BiH, a provodi ga Konzorcij kojeg čine Vijeće za štampu u BiH, Udruženje/udruga BH novinari, Fondacija Media centar Sarajevo i JaBiHEU.