Rezultati ankete Javne kampanje "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu", 03.05.2016.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BIH
Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“
REZULTATI ANKETNOG ISPITIVANJA
03. maj/svibanj 2016. godine


Prema rezultatima ovogodišnje ankete koju je sprovelo Vijeće za štampu u BiH u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH (ASuBiH), mediji u Bosni i Hercegovini nisu slobodni, a na njihov rad najviše utiču političari. Anketno ispitivanje je sprovedeno među 1248 građana i građanki u 14 gradova Bosne i Hercegovine, u okviru Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“, a povodom 03.maja/svibnja - Svjetskog dana slobode medija.

Na pitanje „Da li su mediji u BiH slobodni“ pozitivno je odgovorilo 26 posto građana i građanki, dok 74 posto ispitanih smatra da mediji u BiH nisu slobodni. Ispitanici smatraju da na rad novinara najviše utiču političari, što je bio odgovor 68 posto ispitanih. Slijede vjerski lideri – 12 posto, a na začelju liste uticaja na medije su oglašivači – 9 posto i građani – 7 posto, dok 4 posto ispitanih smatra da niko ne utiče na rad medija.

Kada je riječ o stavovima ispitanika prema napadima na novinare i prijetnjama novinarima, najčešći odgovori su: „Negativan.“, „Ne podržavam napade.“, „Osuđujem, ljudi samo rade svoj posao.“, „Novinari bi morali biti više zaštićeni, trebale bi biti strožije kazne za napade“, „To je napad na ljudske slobode i prava.“, „Ne odobravam.“, "Užas.", što je pokazatelj da građani oštro osuđuju napade na novinare i smatraju ih napadom na osnovna ljudska prava na slobodu govora i izražavanja i demokratske temelje društva u cjelini. Međutim, s druge strane zabilježeni su odgovori poput „Nemam formiran stav“, što pokazuje jednu dozu indiferentnosti građana prema napadima na medije.

Rezultati ankete pokazuju da je više od trećine ispitanih građana upoznato sa pravom na ulaganje žalbi na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, što im omogućuje Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, jedino samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u zemlji. Na pitanje „Da li ste upoznati sa Vašim pravom da se žalite na neistinito i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija?“, pozitvo je odgovorilo 44 posto ispitanih, negativno 30 posto ispitanih, a 26 posto ispitanih je djelimično upoznato sa ovim svojim pravom. Pravo ulaganja žalbe Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini na neprofesionalno medijsko izvještavanje koristilo je 10 posto ispitanika.

Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istini“ u okviru koje je sprovedeno anketno ispitivanje imala je za cilj upoznati javnost o stanju slobode medija u BiH, sve češćim napadima i prijetnjama novinarima, te o pravu građana na ulaganje žalbi Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje. Javna kampanja i anketno ispitivanje su sprovedeni u Banja Luci, Bihaću, Brčkom, Cazinu, Gacku, Goraždu, Istočnom Sarajevu, Mostaru, Posušju, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici.

Rezultati anketnog ispitivanja