Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Javna kampanja "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu", 03.05.2017. godine

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  organizuje

  Javnu kampanju
  „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“

  03. maj/svibanj 2017. godine
  u 11 gradova u Bosni i Hercegovini


  Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH), povodom 03. maja/svibnja - Svjetskog dana slobode medija, organizuje Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“. Javna kampanja će biti realizovana 03. maja/svibnja 2016. godine, u 11 gradova u BiH: Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Zenici, Palama, Brezi, Goraždu, Trebinju, Orašju i Srebreniku.

  Cilj Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ je upoznati javnost o stanju slobode medija u BiH, sve češćim napadima na novinare, i o pravu građana na ulaganje žalbi Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno i netačno medijsko izvještavanje.

  Volonteri Lokalnih timova ONAuBiH će na info-štandovima u centralnim gradskim zonama upoznati građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH. Tokom kampanje će se sprovesti i anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  U 2016. godini Vijeće za štampu u BiH je zaprimilo 461 žalbu, od čega se 361 žalba odnosila na izvještavanje štampe i online medija, a 100 žalbi na komentare posjetilaca internet portala. Od početka 2017. godine Vijeće za štampu u BiH, zaprimilo je 98 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega se 46 žalbi odnosi na komentare posjetilaca internet portala. Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi, 39 je riješeno samoregulacijom tj. objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju. Uprkos sve većim ugrožavanjima slobode izražavanja i pritisaka na rad medija, veliki broj žalbi riješenih samoregulacijom pokazuje da printani i online mediji u BiH sve više prihvataju samoregulaciju medija.

  Javna kampanja “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” održaće se u: Banja Luci, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici, Palama, Brezi, Goraždu, Trebinju, Orašju i Srebreniku.

  Kampanju podržavaju: organizacije National Endowment for Democracy i Civil Rights Defenders.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.