Saopćenje Žalbene komisije, 28.05.2017.g.

Štampa

Sarajevo, 28.05.2017

SAOPĆENJE 
ŽALBENE KOMISIJE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH

Na 74. održanoj sjednici Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH razmatrane su ukupno 62 žalbe građana, pristigle u periodu između dvije sjednice: 20 žalbi na izvještavanje štampe i online medija u BiH i 42 žalbe na komentare posjetilaca online medija.
10 žalbi na novinarsko izvještavanje je prihvaćeno zbog utvrđenog kršenja Kodeksa za štampu i online medije, a 8 je odbijeno jer nije bilo kršenja profesionalnih standarda izvještavanja; 2 žalbe su vraćene u proces samoregulacije, tj. objave demantija u medijima.
           

Žalbena komisija Vijeća za štampu je više puta upozoravala na rastući trend neprimjerenih komentara posjetilaca online medija u prostoru datom na raspolaganje građanima za slobodno izražavanje.


Žalbena komisija Vijeća za štampu prvenstveno odlučuje o uredničkim sadržajima štampe i online medija, o novinarskim tekstovima i mehanizmima samoregulacije u okvirima novinarske profesije, a ne i o ukupnoj komunikaciji korisnika na online medijima i korisnika međusobno. Ta je komunikacija, na žalost, najčešće na veoma niskom stupnju komunikacijske kulture i visoko ispoljenoj netoleranciji svake vrste.  


Ovaj put Žalbena komisija ponovno skreće pažnju na neprihvatljivost takvoga načina komuniciranja i ponovno apelira na nadležne organe, policiju i tužilaštvo da identificiraju i procesuiraju osobe koje širenjem govora mržnje putem online medija, čine krivična djela.


Komisija, također, apelira na uredništva online medija da učine dodatne napore, kako bi online komunikacija sa korisnicima i korisnika online medija međusobno bila pristojna i uljudna.


Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u BiH, će u okviru svoga mandata i dalje upozoravati na neprihvatljivu komunikaciju u online medijima, i u okviru mehanizama samoregulacije medija, raditi na upozoravanju i kritiziranju ove pojave, kao i na organiziranju dodatnih edukacijskih aktivnosti za urednike i novinare online medija.

Press clipping medijskih objava možete pročitati ovdje.