Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Rezultati ankete javne kampanje "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu", 03.05.2017.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BIH
  Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“
  REZULTATI ANKETNOG ISPITIVANJA
  03. maj/svibanj 2017. godine

  Prema rezultatima ovogodišnje ankete koju je sprovelo Vijeće za štampu u BiH u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH) sve je više govora mržnje u medijima, a na njihov rad najviše utiču političari. Anketno ispitivanje je sprovedeno među 1160 građana i građanki u 9 gradova Bosne i Hercegovine, u okviru Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“, a povodom 03.maja/svibnja - Svjetskog dana slobode medija.

  Na pitanje „Ima li govora mržnje u medijima?“ pozitivno je odgovorilo 74% građana i građanki, 21% njih smatra da govora mržnje ima, ali im ne predstavlja problem, a svega 5% ispitanika dijeli mišljenje da nema govora mržnje u medijima. Prema mišljenju ispitanika na rad novinara najviše utiču političari, što je bio odgovor 65% ispitanih. Slijede vjerski lideri – 19%, 10% građana i građanki smatra da su oglašivači ti koji najviše utiču na rad medija, a svega 6% njih misli da na bh. medije ne utiče niko.

  Kada je riječ o stavovima ispitanika prema napadima na novinare i prijetnjama novinarima, najčešći odgovori su: „Strahota“ „Kao i svaki drugi napad treba se kažnjavati“, „Osuđujem, ljudi samo rade svoj posao.“, „Medijima treba veća sloboda“, „To je napad na ljudske slobode i prava.“, „Ne odobravam.“, "Užas.", što je pokazatelj da građani oštro osuđuju napade na novinare i smatraju ih napadom na osnovna ljudska prava na slobodu govora i izražavanja i demokratske temelje društva u cjelini. Međutim, s druge strane zabilježeni su odgovori poput „Podržavam“, „Treba tući ako ne slušaju“, „Ponekad i zaslužuju“, što pokazuje jednu dozu indiferentnosti građana prema napadima na medije.

  Rezultati ankete pokazuju da je više od polovine ispitanih građana upoznato sa pravom na ulaganje žalbi na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, što im omogućuje Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, jedino samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u zemlji. Na pitanje „Znate li da imate pravo žaliti se Vijeću za štampu u BiH zbog neistinitog i neprofesionalnog izvještavanja medija“ pozitvo je odgovorilo 57 posto ispitanih, negativno 34 posto ispitanih.. Pravo ulaganja žalbe Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini na neprofesionalno medijsko izvještavanje koristilo je 10 posto ispitanika.

  Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istini“ u okviru koje je sprovedeno anketno ispitivanje imala je za cilj upoznati javnost o stanju slobode medija u BiH, sve češćim napadima i prijetnjama novinarima, te o pravu građana na ulaganje žalbi Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje. Javna kampanja i anketno ispitivanje su sprovedeni u Mostaru, Brezi, Tuzli, Sarajevu, Trebinju, Srebreniku, Palama, Banja Luki i Goraždu.

  Rezultati anketnog ispitivanja

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.